Khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường

Nguồn Chinhphu.vn| 11/08/2016 08:55

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường.

ADQuảng cáo

Một trong nội dung khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường là xây dựng và ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường như chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ môi trường thông qua hình thức đấu thầu, cơ chế hợp tác công tư trong các dịch vụ môi trường gồm: Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn tập trung; thu gom, xử lý nước thải tập trung; quan trắc, phân tích môi trường; đánh giá tác động môi trường; cải tạo, phục hồi môi trường đối với các khu vực bị ô nhiễm;..

Tiếp đó là chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm phát triển một số loại hình dịch vụ môi trường, trong đó, đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất hoàn thiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, đất đai; vốn đầu tư, thuế, giá; tiêu thụ sản phẩm; quảng bá sản phẩm, phân loại rác thải tại nguồn và giải thưởng về bảo vệ môi trường.

Đến năm 2020, áp dụng đầy đủ giá, phí dịch vụ về môi trường theo nguyên tắc thị trường - người gây ô nhiễm phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường; xóa bỏ bao cấp của Nhà nước qua giá, phí đối với các dịch vụ môi trường công ích; bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Nội dung tiếp theo là hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng dịch vụ môi trường. Trong đó, rà soát, hoàn thiện quy định về điều kiện hoạt động đối với tổ chức cung cấp dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường; dịch vụ xử lý chất thải nguy hại: Quy định tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và đội ngũ cán bộ.

ADQuảng cáo

Bên cạnh đó, quy định về điều kiện hoạt động đối với tổ chức cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường; dịch vụ hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải; vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; quy định tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng được các điều kiện về bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các lĩnh vực dịch vụ môi trường.

Xây dựng mức đơn giá đối với các lĩnh vực dịch vụ môi trường theo nguyên tắc trường hợp thực hiện theo hình thức đấu thầu thì giá dịch vụ môi trường thực hiện theo giá trúng thầu.

Trường hợp thực hiện theo mô hình hợp tác công tư thì giá môi trường thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí thực tế hợp lý tương ứng với chất lượng dịch vụ, có lợi nhuận (nếu có) phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Trường hợp không thực hiện theo đấu thầu mà thực hiện theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thì giá dịch vụ môi trường thực hiện theo quy định tại luật Giá và các văn bản liên quan và pháp luật hiện hành về quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO