Xây dựng Đảng

Niềm tin, quyết tâm và hành động

BAN BIÊN TẬP 10/02/2024 05:39

Năm 2023 đã khép lại với nhiều khó khăn, phức tạp đồng thời ghi đậm dấu ấn vươn lên mạnh mẽ của Đắk Nông. Đảng bộ tỉnh, hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, vững bước trong chặng đường mới.

ADQuảng cáo

Kết quả và thành tựu đạt được của năm 2023 tiếp tục củng cố, tạo nền tảng về mọi mặt để chuyển biến mạnh mẽ hơn trong đời sống xã hội. Niềm tin, tinh thần đoàn kết, vượt khó tiếp tục được vun đắp, củng cố trong xác định mục tiêu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trước mắt và lâu dài.

Năm qua có một số chỉ tiêu không đạt như kỳ vọng. Nhưng tổng thể Đắk Nông vẫn có bước tiến vững chắc. Xây dựng Đảng được tăng cường. Hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dân đồng lòng. Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng khởi sắc và bảo đảm. Công tác lãnh đạo, điều hành quyết liệt nhưng linh hoạt, phản ứng nhanh, nhạy trước những tác động phức tạp của tình hình.

ADQuảng cáo

2024 là năm ghi dấu ấn kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông. Đây là dịp để nhìn lại quá trình nỗ lực, ghi nhận những thành quả và đóng góp của Đắk Nông từ năm 2004 đến nay. Nhìn lại để tiếp bước mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới trước những yêu cầu và đòi hỏi mới với những thuận lợi và khó khăn đan xen, phức tạp hơn. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh có thêm xung lực mạnh mẽ từ thực tiễn và thành tựu của 20 năm xây dựng, phát triển. Tinh thần đoàn kết, đồng lòng và sự phấn chấn toàn xã hội sẽ được nâng lên để Đắk Nông bứt tốc, vượt lên.

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông đã được phê duyệt cho giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050. Trước đó, Bộ Chính trị đã chỉ ra phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho cả vùng Tây Nguyên, trong đó có Đắk Nông. Các mục tiêu, chỉ tiêu Đảng bộ tỉnh đề ra cho giai đoạn 2020 - 2025 đã vào năm mang tính quyết định.

Con đường đi lên của Đắk Nông ngày càng cụ thể, sáng rõ hơn, đồng thời đòi hỏi tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao hơn. Niềm tin, khát vọng sẽ được hiện thực bằng quyết tâm và hành động đầy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân các dân tộc.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm tin, quyết tâm và hành động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO