Xây dựng Đảng

Đắk Nông tập trung tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Hoàng Trọng 10/07/2024 - 15:25

Công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng tiếp tục được ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đắk Nông chú trọng.

ADQuảng cáo

Ngày 10/7, tại huyện Đắk Song, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

xd.jpg
Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thành lập 3 tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đơn vị chủ động tham mưu triển khai công tác luân chuyển cán bộ theo kế hoạch đề ra. Việc quy hoạch bố trí, sắp xếp, kiện toàn cấp ủy các cấp gắn với chuẩn bị trước một bước cho nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030... được chú trọng.

xd3.jpg
Đồng chí K'Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy Đắk Song nhấn mạnh một số kết quả đơn vị đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực. Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt”.

Tuy nhiên công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn. Toàn tỉnh chỉ kết nạp được 220 đảng viên, đạt 26,44% chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

xd6.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, ban tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, ban tổ chức các cấp tiếp tục bám sát các nhiệm vụ kế hoạch để chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2024.

Công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng tiếp tục chú trọng. Trọng tâm là tập trung tham mưu các văn bản chỉ đạo đại hội; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban giúp việc Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là Tiểu ban Nhân sự.

Cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đối với công tác phát triển đảng viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu phải bảo đảm về số lượng, chất lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông tập trung tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO