Chung tay, góp sức vì Tây Nguyên

UÔNG THÁI BIỂU| 21/12/2023 04:43

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, là vùng phên dậu của Tổ quốc. Muốn giữ gìn sự bình yên cho vùng đất tươi đẹp này, phải xây dựng sức mạnh nội sinh, tạo nên nguồn kháng thể mạnh mẽ trước mọi khó khăn, biến động.

Bên cạnh tập trung mọi nguồn lực đầu tư, cấp ủy và chính quyền các tỉnh Tây Nguyên đã và đang phát huy trí tuệ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; có những điều chỉnh phù hợp, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các chính sách, nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hệ thống chính trị các tỉnh Tây Nguyên cũng luôn đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Có như vậy, Tây Nguyên hôm nay mới xây dựng được thế trận lòng dân, một thế đứng vững vàng, một vùng đất ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Vì sự bình yên, phát triển của vùng đất Tây Nguyên, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào, trong những năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đều tích cực chung tay, góp sức. Khẳng định rằng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp.

Mặt trận Tổ quốc, Dân vận là những “bộ máy cái”, các tổ chức của nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… đều có những chương trình, dự án riêng trong hoạt động đầu tư vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những căn cứ kháng chiến cũ. Các đơn vị, doanh nghiệp như ngân hàng, điện lực, xây dựng… coi việc đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, đời sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tác động về kinh tế-xã hội thì đã rõ nhưng quan trọng hơn, các chương trình, dự án ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội đã đem lại ý nghĩa về mọi mặt, mà trước hết đó là sự thể hiện sinh động nhất của “ý Ðảng hợp lòng Dân”.

Lực lượng vũ trang cũng đóng góp rất nhiều công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, nhiều năm qua, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Tây Nguyên còn bám buôn làng giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Trên mọi nẻo đường Tây Nguyên luôn có sự hiện hữu của lực lượng vũ trang Quân khu 5, Quân khu 7, các quân đoàn, binh đoàn; Học viện Lục quân, các đoàn kinh tế-quốc phòng, các đơn vị bộ đội địa phương. Hình ảnh những người lính chung tay, góp sức xây dựng buôn làng giàu đẹp, sẻ chia nỗi khó khăn cùng dân đã góp phần tô đẹp truyền thống vẻ vang “Anh bộ đội Cụ Hồ”…

Theo nhandan.vn
https://nhandan.vn/chung-tay-gop-suc-vi-tay-nguyen-post788493.html
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay, góp sức vì Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO