Nênhs kôngz Đăk Song chok ntâu zangv kôngz

Y Sơn| 30/06/2022 17:24

Chia tsơưs pôngz hur uô kôngz lôngz, ntâu chuôz zis sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Song tưz iz trux hlôngr pâur iz cxa angr chok kôngz ntêr shông chia chok ntông nox txir, jâuz, kos, kos… Txus nuôr, tangs nro hênhx muôx yangx 22.180 ha cax phê, muôx li 14.000 ha phưx txoz, 2.384 ha ntông nox txir... Kôngz lur nôngz nhôngl xưs li: blêx lax, jâuz, kos.. tâu yangx 12.886 ha.

ADQuảng cáo

Kror cxiv tsang chor mô hinhx hlôngr pâur chor mô hinhx hlôngr pâur cơ câur kôngz lông tsinh zos muôx kangz hâu trâu pêx xinhv mas tsinhv pangz trôngx qơư nrar tâu kôngz chok huv, chok ntâu zangv kôngz lông, pangz cxangz nhiax sâu.

Ntơưv chor angr muôx công trinhx thuiv lơix muôx đêx, pêx xinhv chok blêx 2 chiv/shông

ADQuảng cáo

Ntâu chuôz zis pêx xinhv xar Thuận Hạnh hlôngr pâur iz phênhv angr cax phê txi tsi ntâu chia chok jâuz njuôz

Nênhs kôngz xar Đăk N’Drung tox tsongs chok, tu phưx txoz angr chok huv haz tsơưs hlôngr viv chok ntâu angr chia tsơưs mangl pôngz hur uô kôngz

Y Sơn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nênhs kôngz Đăk Song chok ntâu zangv kôngz
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO