Sâu tâu truôx ntơưv mô hinhx ntâu zangv kôngz

Y Sơn| 30/12/2022 15:46

Pâuz tâu chok ntâu zangv kôngz sâu lus cinh têr saz, sir zôngv tâu pênhr angr ntơưv chuôz zis, tix lâul Ðỗ Đăng Bình, jos Phú Tiến, xar Ðăk Nang (Krông Nô) tưz sir jul đâux tư, phuôv tsangr chok kôngz trơưs făngz ntâu zangv kôngz.

ADQuảng cáo

Đrul 5 ha angr, iz făngz chok cax phê, tix lâul Bình tsênhv chok siz shơư ntâu zangv kông muôx grê cinh têr. Hur ntơư, tix lâul chok 600 tsoz sầu riêng, 600 bơ 034 haz iz cxa ntông xưs li xoài, hồng xiêm, txir thâur… Chia tu mô hinhx ntâu zangv kôngz zôngx ziv, tix lâul trâu saz nrar, cơưv haz uô trơưs khoa hocx-cir thuôx lus uô nox pangz kôngz chok hluz jông, sâu tâu ntâu. Shông 2022, Uô kangz yưx chi phir, tix lâul Bình chuôz zis sâu tâu yangx 500 chơưx nhiax ntơưv mô hinhx cinh têr ntâu zangv kôngz.

Tix lâul Bình tu vangx kôngz trơưs făngz hưr cơ, an toanx sinh hocx chia cxuô zangv kôngz chok hluz jông, tsơưs muôx moz

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Ðrul chok ntâu zangv kôngz pangz tix lâul Bình xir por tâu angr, sâu tâu nhiax truôx trâu chuôz zis

 Y Sơn

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sâu tâu truôx ntơưv mô hinhx ntâu zangv kôngz
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO