Nênhs kôngz tox tsongs chok kôngz chiv ntux tsâux

Mai Anh| 30/12/2022 15:48

Chiv ntux tsâux 2022-2023, tangs nro xênhr chok yangx 10.332,5 ha kôngz lông lur nôngz nhôngl cxuô zangv. Hur ntơư, angr chok blêx muôx yangx 5.161 ha, poz cưs 1.909 ha, jâuz njuôz cxuô zangv 1.643 ha, yuôr chor zos cxuô zangv kôngz thưx phâmv xưs li: tâuv cxuô zangv, kos laz…

ADQuảng cáo

Nhis nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov tox tsongs chok hụ six chaix chiv. Chia bov đamv muôx kangz hâu, nganhx Kôngz lông khuênr caor pêx xinhv sir zôngv chor kôngz chok lur nôngz nhôngl, năng suât, tsât lươngs. Nôngz blêx, ưu tiên sir zôngv: RVT, ST24, ST25, VT404, cao sanv 541, OM 18, ML 48…. Poz cưs, nênhs kôngz ưu tiên sir zôngv chor nôngz muôx nôngz nhôngl hluz muôx li 100 nuz xưs li NK54, NK66, NK67, CP501, C919, DK 171, V2002, SSC586, PAC999. Kos laz xair nôngz kos laz Nhật benniazuma, KLC266, HNV1, HNV2. Cxuô zangv nôngz tâuv, xair chor thêr tâus kruôr, năng suât ntâu xưs li: HL0715, HLĐN29, HL25, HLĐX7…

Chinhr cuênx cxuô trôngx qơư sir jul pangz, kra tsưr ziv, tox tsongs khu cưx đêx chia tso đêx, bov đamv đêx pangz mangx chok kôngz. 

Zos bov đamv đêx, uô chiv kôngz ntux tsâux 2022-2023 zôngx ziv

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Pêx xinhv xar Trúc Sơn (Cư Jut) uô angr chok kôngz chiv ntux tsâux 2022-2023

Nênhs kôngz hênhx Krông Nô chênhr phangx hlôngr thangx angr muôx đêx tsơưs chia chok hoa maux chiv ntux tsâux 2022-2023

Ntơưv tax đrăngs xar Nâm N’đir (Krông Nô), nênhs kôngz tưz uô tar 70% cêr hoaix chok kôngz chiv ntux tsâux

Mai Anh

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nênhs kôngz tox tsongs chok kôngz chiv ntux tsâux
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO