Jos R’But phuôv tsangr kôngz lông

Minh Huyền| 04/11/2021 15:32

Jos R’But, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) muôx tangs nro angr chok kôngz zos 2.200 ha; yangx 700 chuôz zis uô nênhx nhoz. Pêx xinhv sâuv thangx tsangv tưz xưs li chinhr cuênx xar tưz xac đinhs chok kôngz lông zos făngz phuôv tsangr cinh têr zov chênhr ntơưv jos.

ADQuảng cáo

Cxuô cxênhx chinhr cuênx tưz pangz cir thuôx, pênhr txaik, nôngz kôngz yaz đrul gruôl, trâu saz uô nox mas angr cxuô zangv kôngz lông tsi ntâu, tsât lươngs jông ziv nuz ziv muôx ntâu haz krêz đangr. Cxuô zangv kôngz chok tsinhv zos cax phê TR4, TR9, bơ 034, bơ booth, măc ca, sầu riêng, jâuz kos txir lur nôngz nhôngl… Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs shông 2021 nhangx xangv lo muôx 22 chơưx nhiax. Luz nênhx ntơưv pêx xinhv hur jos tưz muôx ntâu phuôv tsangr.

Jos muôx li 1.200 ha cax phê, năng suât lo muôx 3 tênhr/ha

ADQuảng cáo

Phưx txoz zos kôngz chok tiv 2 sâu lo nhiax ntâu trâu pêx xinhv đrul angr chok muôx li 500 ha

...haz muôx 200 ha ntông cao su

Minh Huyền

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Jos R’But phuôv tsangr kôngz lông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO