Hơx tac xar Kôngz lông Công nghês cao Đăk Ha hoax đôngx muôx kangz hâu

Minh Huyền| 30/06/2022 17:23

Hơx tac xar (HTX) Kôngz lông Công nghês cao Đăk Ha (Đăk Glong) lo cxiv tsang nuz 25/03/2021, muôx 8 thanhx viên tsinhv, 30 ha angr uô nox haz 30 chuôz zis liên cêt đrul muôx li 60 ha angr. Chor kôngz lo HTX muôz lus chok zos jâuz njuôz, lưs laz, jâuz kos, txir lưs suôr, tsơưz sứ (tsơưz tsư kangz) chok shơư chor ntông nox txir xưs li sầu riêng, txir cuô muôl, măc ca…

ADQuảng cáo

Cxuô zangv jâuz, kos. Txir… lo tu thuv công, tsi sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông

Đhâu iz shông hoax đôngx, HTX zov chênhr uô nox trơưs công nghês cao tâu yênhx cxênhz tênhr jâuz, kos, txir lo huv tiêu chuânv VietGAP chia muôs trâu thix trươngx xưs li siêu thix, caz nhoz chor xênhr, đrôngl lux… HTX tưz muôx nuv uô đrăngx đrênhk trâu 20 lênhx đrul nhiax công 7-8 chơưx nhiax/lênhx nênhs/hli; sâu tâu cxênhx tiv nhiax/shông.

ADQuảng cáo

HTX đâux tư hêx thôngr tsuôk bec chia pôngz tsơưs công los đôngx

Minh Huyền

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơx tac xar Kôngz lông Công nghês cao Đăk Ha hoax đôngx muôx kangz hâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO