Điểu S’rao năng đôngx hur uô nox uô hâuk

Mẫn Doanh| 28/09/2022 16:36

Xangr ndê trux uô bluô nux, tix lâul Điểu S’rao nhoz jos Bu Gia, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) cxiv tsang tâu mô hinhx cinh têr muôx kangz hâu, sâu tâu ntâu nhiax trâu chuôz zis.

ADQuảng cáo

Chia pôngz tsơưs hlo lus grê muôs ntơưv thix trươngx, tix lâul chok ntâu zangv kôngz lông, zus tsax. Tix lâul chuôz zis chok siz shơư ntâu kôngz cax phê, phưx txoz haz iz cxa ntông nox txir sâuv yangx 2 ha angr. Đrul gruôl, cuz saz cơưv shuv, cê uô cê cơưv tsưr ziv, tix lâul tsênhv uô tar thâuv zus cangz jal trox grax. Iz făngz tix lâul tsênhv zus buô, keiz, us haz chok cxangz blêx, poz cưs cê chia muôx cxangz sâu, muôx lương thưx, thưx phâmv trâu chuôz zis…

Iz shông, tix lâul chuôz zis sâu tâu nhiax ntâu ntơưv ca xphê

ADQuảng cáo

Mô hinhx zus cangz jal trox grax sâu tâu yangx 100 chơưx nhiax/shông

Tix lâul zus cxangz cxuô zangv tsax, keiz us

Mẫn Doanh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểu S’rao năng đôngx hur uô nox uô hâuk
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO