Chiênr binh lâul tiv zix hur uô nox uô hâuk

Minh Huyền| 12/05/2022 15:42

Zơưv Nguyễn Thành Công (zus shông 1961) môngl uô tuz trok shông 1979 txus shông 1983 tror lus kuz tsêr Nghệ An. Shông 2001, zơưv tso tsês kuz tsêr tuôx uô nox nhoz haz côngv hôix viên Hôix chiênr binh lâul (CCB) xar Quảng Sơn (Đắăk Glong).

ADQuảng cáo

Shông 2007, zơưv lo tsang uô Phor Tsuv tinhx Hôix CCB xar, uô kangz ntơư uô Tsuv tinhx Hôix CCB xar Quảng Sơn txix shông 2012 txus nhis nuôr. Phat hui phâmv tsât, saz jông, gruôl, sir jul ntơưv tuz trok zơưv Côngz Hồ, zơưv trâu saz môngl côngv cxuô phong tsox trôngx qơư, năng đôngx hur hâux lưv Hôix CCB…  Zơưv tsinhv trâu saz uô nox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr chuôz zis. Txus nuôr, zơưv chuôz zis muôx yangx 2 ha cax phê, 600 tsoz phưx txoz haz iz cxa ntông nox txir; zus yênhx puô tus buô têz lai haz buô đơưz. Uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo muôx 300 chơưx nax/shông.

Zơưv Công (sangz lâux) ndil seiz, cơưv shuv tsưr ziv txuôl njil bơ

ADQuảng cáo

Tu jông mas vangx cax phê ntơưv zơưv Công chuôz zis los six jông

Iz făngz chok kôngz, chuôz zis CCB Nguyễn Thành Công tsinhv zus yênhx puô tus buô chia sâu cxangz nhiax

Minh Huyền

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiênr binh lâul tiv zix hur uô nox uô hâuk
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO