Các trường hợp thôi giữ chức danh trong Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

28/04/2024 18:33

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đề xuất các trường hợp thôi giữ chức danh trong Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Tại Chương IV, đơn vị dự thảo đã đề xuất các quy định về bổ nhiệm, sử dụng, thôi dữ chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ Chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, trong đó có quy định về 7 trường hợp thôi giữ chức danh trong Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Cụ thể, tại Điều 22, dự thảo quy định rõ 7 trường hợp thôi giữ chức danh trong Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã như sau:

Một là, không thuộc đối tượng quy hoạch cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Hai là, theo nguyện vọng chính đáng và có đơn xin thôi việc được Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý.

Ba là, có 2 năm liên tiếp bị cơ quan có thẩm quyền đánh giá ở mức "không hoàn thành nhiệm vụ".

Bốn là, không chấp hành, phục tùng sự phân công của tổ chức.

Năm là, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức, cách chức.

Sáu là, trong thời gian được cử đi đào tạo bị kỷ luật buộc thôi học.

Bẩy là, nghỉ hưu, nghỉ chế độ.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/cac-truong-hop-thoi-giu-chuc-danh-trong-ban-chi-huy-quan-su-cap-xa-119240428183231952.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các trường hợp thôi giữ chức danh trong Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO