Mô hinhx zus keiz lai ndơưk an toanx sinh hocx

Mai Anh| 28/09/2022 16:37

Txix shông 2016 txus nuôr, Trung tâm Khuênr nông xênhr kra tsangz Tsangz cxênhx zus keiz lai ndơưk zuôr greix an toanx sinh hocx ntơưv chor thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs hur xênhr.

ADQuảng cáo

Canr bôx cir thuôx kra muôv H’Thông nhoz xar Ðăk P’lao (Ðăk Glong) tênhs văc xin phangx moz trâu keiz lai ndơưk

Đrul pênhr nhiax yangx 1,5 tiv nhiax, đơn vix tưz muôz 18.500 tus keiz nôngz trâu 190 chuôz zis zos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs tu zus; cênhz kra tsưr ziv uô guôx, tsưr ziv phangx moz haz cir thuôx zus. Uô kangz zus 3 hli, iz tus keiz nhangr muôx 1,9 kg; đrul grê muôs 70.000 nhiax/kg, uô kangz yưx chi phir sâu tâu liv fênhx đrăngz 35.700 nhiax/tus.

Muôv H’Lan nhoz jos 9, xar Quảng Khê (Đắk Glong) zus kei lai ndơưk truôx

ADQuảng cáo

Mô hinhx zus keiz lai ndơưk tâu ntâus grê zos făngz phuôv tsangr cinh têr muôx kangz hâu trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs viv nôngz nhôngl zus lur, sâu pênhr sei, muôx sâu ntâu. Uô kangz mô hinhx kra uô tar, Trung tâm tangz tov liên cêt zus tsax trơưs făngz hangx huv, pangz mangx bov đamv qơư muôs truôx trâu pux tuz nhuôs.

Mô hinhx zus kei ntơưv chuôz zis tix lâul Ma Seo Vàng, xar Ðăk Ngo (Tuy Ðưc) muôx kangz hâu hênhr

Mai Anh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mô hinhx zus keiz lai ndơưk an toanx sinh hocx
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO