Tos txaik yangz đuô 70 shông Hnuz Thương binh - Liêtx sir (27/7/1947 - 27/7/2017): Bênhx binh Y S’Rơr trâu saz phuôv tsangr cinh têr, uô nênhx truôx

Bình Nhi| 06/07/2017 14:37

Zơưv Y S’Rơr, nênhs M’nông nhoz jos Jâng Plây III, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) zos bênhx binh hangx 2 (txu grêl khav năng los đôngx 65%).

ADQuảng cáo

Shông 1975, zơưv Y S’Rơr môngl uô tuz tros ntơưv đơn vị C75, Hênhx đôix Đăk Nông; ntâus lơưr Fulrô sâuv ntâu kror qơư hur xênhr haz ntâus tsangv tov Campuchia. Shông 1980, zơưv lus kuz tsêr, uô canr bôx ntơưv jos txus xar, pangz iz phênhv đăngs jul ntơưv zus chia cxiv tsang trôngx qơư. Shông 2006, zơưv su lâul. Tsơưv tas đăngs jul tư txu grêl tangz sis zơưv tsinhv sir jul phuôv tsangr chuôz thênhx. Đrul 4 ha angr kôngz lông, zơưv caiv tox, chos yangx 1,2 ha caax phê, 200 tsoz phưx txoz, 2 saox blêx lax haz cao su sâu lo yangx 100 chơưx nhiax iz shông. Oz shông nuôr, zơưv tsinhv caiv tox chor angr chos điêux tsi jông, chos cxangz 400 tsoz phưx txoz sâuv ndix ntông nhôngl haz jê 1 ha cax phê… chia cxangz nzir cinh têr.

Chor angr cax phê ntơưv zơưv Y S’Rơr sâu fênhx đrăngz lo 3,5 tênhr/ha

ADQuảng cáo

Zơưv txangr jê, siz thangv tsưr ziv chos phưx txoz sâuv ndix ntông nhôngl tsuô chor chiênr binh lâul nhoz trôngx qơư

Lo Têz qơưs pangz 70 chơưx nhiax haz nhiax sâu lo ntơưv chos kôngz, zơưv Y S’Rơr tưz uô lo luz tsêr đangr pho tangs yangx 400 chơưx nhiax

Bình Nhi

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tos txaik yangz đuô 70 shông Hnuz Thương binh - Liêtx sir (27/7/1947 - 27/7/2017): Bênhx binh Y S’Rơr trâu saz phuôv tsangr cinh têr, uô nênhx truôx
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO