Đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại

Bình Minh| 13/10/2020 08:40

Trải qua 90 năm, Hội Nông dân Việt Nam luôn thể hiện vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy những thành quả này, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

ADQuảng cáo

Thể hiện vai trò hết sức quan trọng

Trong những năm tháng chiến tranh, giai cấp nông dân chính là lực lượng nòng cốt của cách mạng, luôn sẵn sàng ủng hộ và đứng lên trong những phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì quyền lợi của người lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày nông sản bên lề Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam vào ngày 11/10 tại Hà Nội do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Ảnh tư liệu

Tại Hội nghị lần thứ Nhất (10/1930), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập Tổng Nông Hội Đông Dương với mục đích “Thống nhất hết thảy Tổng Nông Hội Đông Dương để tranh đấu bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa”. Việc thành lập Tổng Nông Hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, bắt đầu hành trình trưởng thành và lớn mạnh của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đem lại nhiều thành quả giá trị trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người nông dân áo vải cũng có vai trò hết sức quan trọng. Ngày 27/9/1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị tổ chức Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đoàn kết nông dân lao động, đưa nông thôn nước nhà tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 1/3/1988, Hội chính thức được đổi tên thành Hội Nông dân Việt Nam. 90 năm hình thành và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam đã có những đóng góp và vai trò hết sức quan trọng, mang ý nghĩa chính trị to lớn.

Hội Nông dân Việt Nam đã vượt lên mọi khó khăn, không ngừng được củng cố, lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, vận động giai cấp nông dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với từng thời kỳ cách mạng, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và Bác Hồ. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong gần 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, thể hiện rõ nét vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Những thành tựu quan trọng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã góp phần giữ vững an ninh lương thực quốc gia, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện, nông nghiệp luôn là một trong những trụ đỡ để kinh tế nước ta vượt qua những khó khăn, đặc biệt là thời điểm chịu ảnh hưởng, tác động chưa từng có từ đại dịch Covid-19.

ADQuảng cáo

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng do Hội Nông dân Việt Nam phát động đã tạo động lực mạnh mẽ đối với hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đặc biệt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Xuất khẩu gạo liên tục tăng từ 1,4 triệu tấn năm 1989 lên 6,37 triệu tấn gạo năm 2019, chiếm vị trí số 1 trên thế giới về lượng và giá trị ở mức giao dịch từ 493 đến 497 USD/tấn. Mức sống của người nông dân từ 10 triệu đồng/người/năm 2009 lên 40 triệu đồng/năm 2019 và tỷ lệ hộ nghèo còn có 4,7%.

Đối với Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông, đến nay, Hội có gần 60.000 hội viên sinh hoạt tại 71 cơ sở hội, 713 chi hội và 882 tổ hội. Những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, củng cố, kiện toàn và phát triển vượt bậc cả về số lượng, chất lượng. Trong đó, điểm nhấn là các cấp hội nông dân thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở... từ đó thu hút đông đảo nông dân tham gia. Việc làm cầu nối chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho hội viên, nông dân thường xuyên được quan tâm. Các phong trào, hoạt động đã góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân và giai cấp nông dân tỉnh Đắk Nông đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày nông sản bên lề Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam vào ngày 11/10 tại Hà Nội do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Ảnh tư liệu

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam vào ngày 11/10 tại Hà Nội, cùng với biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến to lớn, quan trọng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc trong 90 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý những diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực hiện nay mang đến nhiều thời cơ, thuận lợi và cả khó khăn, thách thức đan xen. Do đó, phong trào nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam phải không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của giai cấp nông dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Thủ tướng đề nghị các cấp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước. Song song với đó, các cấp hội tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân; tập trung tuyên truyền, giáo dục, giúp mỗi cán bộ, hội viên, bà con nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, về Đảng, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tương thân, tương ái, khát vọng làm giàu chính đáng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Đồng thời, các cấp hội xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hội các cấp; tiếp tục phát động các phong trao thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong nông dân. Phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế, xã hội.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cùng Nhân dân cả nước ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO