Chủ động tham mưu tốt công tác tổ chức, xây dựng Ðảng

Hoàng Hoài| 11/10/2022 08:40

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được cụ thể hóa, chú ý hơn về chất lượng.

Tham mưu xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tham mưu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị được ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong đó, ngành đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 43 ngày 23/3/2022 để thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 03 ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các tổ chức đảng (TCĐ) căn cứ kết luận, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể.

Quá trình thực hiện, nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, TCĐ, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên được nâng cao, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Dưới sự tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tiếp tục được các cấp ủy quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy các cấp thường xuyên tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của TCCSĐ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ.

Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Tổ chức xây dựng Đảng chú trọng thực hiện

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng TCĐ, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kết quả đánh giá, xếp loại cơ bản phản ánh sát đúng với kết quả phấn đấu, rèn luyện; đúng chất lượng, không chạy theo thành tích, bảo đảm tỷ lệ TCĐ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cấp ủy các cấp  hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.352/1.719 chi bộ tổ chức đại hội (đạt tỷ lệ 78,56%).

Nâng cao hiệu quả công tác cán bộ

Công tác cán bộ được Ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu, thực hiện theo phân cấp quản lý bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Trung ương và tỉnh. Ngành kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa một số quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, tạo được sự thống nhất.

Đi đôi với đó, việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm, nhất là ở trong vùng đồng bào dân tộc, có đạo, biên giới, khu vực doanh nghiệp tư nhân... Tính đến 15/9/2022, toàn tỉnh kết nạp được 344/629 đảng viên mới, đạt khoảng 55% tổng số chỉ tiêu đăng ký, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 27.350 người

Ngoài ra, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn ngành chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp chỉ đạo sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Ðảng trên địa bàn. Riêng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 đề án, 4 quy định và nhiều văn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Ðảng. Các dự thảo văn bản do Trung ương gửi lấy ý kiến được ngành tham mưu góp ý sát với tình hình thực tế tại địa phương, bảo đảm thời gian.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động tham mưu tốt công tác tổ chức, xây dựng Ðảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO