Chok lo tar cam Vinh nhoz Đăk Wer

Hồ Mai| 04/11/2021 15:30

Hâur shông 2019, zơưv Lý Văn Nam, minhx cxưx Hoa tưz muôz nôngz cam Vinh (Nghệ An) tuôx chok ntơưv jos 10, xar Đăk Wer (Đăk R’lấp). Sâuv 7 sox angr, zơưv chok shơư 500 tsoz cam Vinh cênhz 120 tsoz sầu riêng Thái haz 50 tsoz txir lưs muôv cangz tơưr njuôz.

ADQuảng cáo

Drul muôx ntâu tsưr ziv hur chok ntông nox txir, thâuv chox nôngz cam Vinh tuôx chok, zơưv hlôngr ziv tu trơưs phuôz chuô, đêx angr nhoz trôngx qơư. Đhâu 3 shông chok, chor cam por lênhx chuôz txi txir. Cam hluz jông, blôngx njuôz, txir pur khênhx, kangz jiz, tsư kangz njal. Đrul grê muôs txix 25.000 – 30.000 nhiax/kg, cam Vinh tưz angz zơưv chuôz zis sâu lo nhiax ntâu. Nhangx xangv shông tiv 4, tiv 5 tror môngl, cam txi txir ndư, lo muôx jê 1 – 2 puô cir/tsoz.

Cam Vinh lo zơưv Nam chok shơư cênhz cxuô zangv ntông nox txir

ADQuảng cáo

Txir hluz jông sâuv thangx angr Đăk Wer, txir txi tưx nhiên ntâu

Cam Vinh tưz chuôz lo sâu trâu shông tiv 2 haz tiv 3 đrul tsât lươngs txir kangz jiz, nhangr muôx 2-3 luz txir/kg

Hồ Mai

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chok lo tar cam Vinh nhoz Đăk Wer
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO