Zangv nox ntơưv tâuz đăngx pangz khu moz

Mẫn Doanh (t.h)| 04/11/2021 15:16

Moz tâuz hâu, uô puôr tsâus muôl: uô 100g tâuz đăngx tsơưk cênhz 100g tư buô haz 40g tâuv pâur. Tsơưk hur lâux câuz ap suât txus thâuv muôl mas muôz lus nox.

ADQuảng cáo

Tâuz đăngx tsơưk cênhz tư buô, tâuv pâur pangz txu moz tâuz hâu, uô puôr tsâus muôl

+ Khu moz đuôr: zôngv nôngz tâuz đăngx, blôngx tâuv pâur, tâuv laz haz nôngz txiz muôx kruôr đuz chox môngl râuz đêx chia hâuk, iz nuz 2-3 jas. 

ADQuảng cáo

+ Khu cuz chêr hênhr bâu tơưk, cuz ban, đơưk nkhêk txu cuz chêr: muôz 100g tâuz tưl, 50g tâuv njuôz. Muôz đêx trâu uô mor cuô đik cxangz thangx njêr trâu nox yênhx nuz. 

+ Nênhs mangl jôir loans trox nyangr: muôz ¼ tâuz đăngx cxôngr zâu, muôz cxangz 500ml đêx trâu hur mair juv sinh tôr, juv lưx mas liv fuôl zuôr cuô hâuk.

     Mẫn Doanh (t.h)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Zangv nox ntơưv tâuz đăngx pangz khu moz
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO