Por vêv, tu, zor zux thiêur niên

Mẫn Doanh| 12/05/2022 15:39

ôix Thiêur niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh zos iz tsov cưv tsinhv hur chor phong tsox thiêur niên, zos lưx lươngs zor zux hur haz tov đrâu tsêr cơưv, zos lưx lươngs jưs bix ntơưv Ðoanx Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

ADQuảng cáo

Hur chox kra ntơưv Ðảng, chox kra ntơưv  Ðoanx haz tu ntơưv tangs nro tsôngv langx pêx xinhv, 81 shông đhâu, Ðôix TNTP Hồ Chí Minh, thiêur niên, nhi đôngx Việt Nam has tsongs haz xênhr Ðăk Nông has jiêng sir jul cơưv shuv haz yangz shuv, cxiv tsang tsov cưv Ðôix ziv nuz ziv muôx jul. Ðhâu chor phong tsox siz lưr, chor cưr đôix viên, thiêur niên tưz txuôl nzir truênx thôngr vangv vol ntơưv tsov cưv Ðôix. Chor ban, bôx, nganhx, đoanx thêv, chor tsov cưv tsôngv langx, tsov cưv cinh têr, tsov cưv phi chính phủ tsinhr pangz tsov cưv Ðôix muôx cxangz ntâu điêux ciêns chia uô jông hâux lưv por vêv, tu, zor zux thiêur niên, nhi đôngx… 

Chor cưr đôix viên côngv hoax đôngx ngoais khoar chia shuv ntâu cir năng uô nênhx haz ciênr thưc jông

Hoax đôngx Ðôix pangz đôix viên phuôv tsangr cxuô khav năng hur cơưv shuv, hoax đôngx uô si

ADQuảng cáo

Tsov cưv Ðoanx, Ðôix muôx ntâu kror jông trâu thiêur nhi nhoz tox trôngz, nhoz tuz, đêz đul chor công trinhx nhuôs zâu

Ntâu hoax đôngx, phong tsox thiêur nhi pangz chor cưr nhi đôngx muôx yangr uô si, phuôv tsangr tangs nro

Chor công trinhx tsêr “Fuôv Laz” nax shông chox hanhx phuc trâu cưr thiêur niên, nhi đôngx uô nênhx txov nhev

Mẫn Doanh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Por vêv, tu, zor zux thiêur niên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO