Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022

11/12/2021 11:51

Phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 6, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu toàn Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu mà Nghị quyết năm 2022 đề ra

- Thưa các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương.

- Thưa các đồng chí Tỉnh ủy viên; các đồng chí dự Hội nghị.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, sôi nổi, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với tinh thần trách nhiệm rất cao, tâm huyết, quyết tâm cao của Hội nghị; xin được ghi nhận, biểu dương các đồng chí. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin Kết luận một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Tỉnh ủy thống nhất đánh giá, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, nỗ lực của toàn đảng bộ; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao của chính quyền, các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”: phòng, chống dịch bệnh. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt Nghị quyết đã đề ra (6 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt). Tốc độ tăng trưởng đạt 8,63%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 16.840 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 2.960 tỷ đồng (vượt kế hoạch 8%); tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao 97,7%,...sản xuất nông nghiệp phát triển khá, sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định, các giải pháp thu hút đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng chính sách được thực hiện khá tốt, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Các hoạt động văn hóa - xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, nhất là các chế độ, chính sách hỗ trợ cho người lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid. Đặc biệt, ngành y tế đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai và tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Tình hình tội phạm, tai nạn giao thông giảm; tỷ lệ điều tra, phá án có nhiều cải thiện. Cải cách công vụ có chuyển biến tốt.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tuy nhiên, nền kinh tế của tỉnh chịu những tác động, ảnh hưởng, thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 và còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như trong báo cáo đã đề cập và qua các ý kiến thảo luận tại hội trường. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đề ra các giải pháp quyết liệt để thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đó là: 1- Nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo; 2- Tăng cường tuyên truyền, dân vận, tạo sự đồng thuận của Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 3- Đề cao vai trò cấp cơ sở, phải sát sao với công việc, giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị.

2- Về Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022

Thứ nhất, Tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bám sát nguyên tắc, yêu cầu công tác phòng, chống dịch, phát huy tính năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn. Lây cấp cơ sở là nền tảng trong phòng, chống dịch. Lấy phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; chống dịch phải quyết liệt, dứt điểm, triệt để.

Thực hiện tốt 6 nhóm giải pháp sau đây: (1) Đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; (2) nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện 5k; (3) nâng cao năng lực điều trị của hệ thống y tế; (4) trang bị kỹ năng, năng lực phản ứng của cơ quan chức năng, nhất là cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở khi có ca mắc mới; (5) ứng dụng công nghệ thông tin; (6) tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ hai, Về phát triển kinh tế

- Thực hiện khẩn trương, quyết liệt, có kết quả nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi các chuỗi sản xuất, cung ứng, tổ chức kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp; phục hồi và phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng đang bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19, như: Thương mại, dịch vụ, vận tải, du lịch,... .

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư; có cơ chế tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Cải cách thủ tục hành chính đầu tư, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc và đẩy nhanh tối đa thời gian về quy trình đầu tư như: giao đất, đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép xây dựng cho dự án. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 100%. Đẩy nhanh tiến độ triển khai 6 dự án chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông, đặc biệt là dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa.

- Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đồng bộ với quy hoạch vùng Tây Nguyên, quy hoạch cấp quốc gia trình Chính phủ phê duyệt. Tập trung phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bình Phước để hoàn thiện hồ sơ, triển khai thực hiện Dự án đường cao tốc Đắk Nông - Bình Phước.

- Quản lý, điều hành thu, chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm. Tăng cường quản lý hiệu quả, đúng quy định về tài sản công, nhất là đất đai. Khắc phục tình trạng yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các vụ án phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

Thứ ba, Về Văn hóa - xã hội

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đưa học sinh trở lại trường học trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; rà soát, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để Nhân dân đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội đảm bảo an toàn dịch bệnh; cung ứng hàng hóa và bình ổn giá phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân dịp cuối năm.

Thứ tư, Về Quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đảm bảo an toàn trật tự; chủ động kiểm soát được mọi diễn biến tình hình trên tất cả các lĩnh vực để đem lại sự bình an cho Nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nhanh chóng, kịp thời giải quyết những vụ việc khiếu kiện, khiếu nại, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Thứ năm, Về xây dựng đảng và hệ thống chính trị

- Quyết liệt, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đi vào cuộc sống; đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với thực tế. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đề ra, tạo nền tảng cho những năm tiếp theo..

- Đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tạo sự đoàn kết thống nhất, dân chủ, tự chính trị về văn hóa, về đạo đức. phê bình và phê bình trong Đảng. Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống

- Theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác với âm mưu, thủ đoạn, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với phối hợp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Kết luận Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch, công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công việc, điều động cán bộ theo quy hoạch, cần tập trung và hướng về cơ sở.

- Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Xử lý nghiêm kỷ luật luật Đảng là để làm trong sạch Đảng. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

- Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và công tác dự báo, năm tình hình nhân dân với phương châm “công tác dân vận luôn đi trước một bước”, tạo sự đồng thuận và tham gia của Nhân dân.

- Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, “của dân, do dân và vì dân”; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới mạnh mẽ phương pháp và lề lối làm việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật trong thực thi công vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết năm 2022

3. Cơ bản thống nhất thông qua: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022

Giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý, thảo luận để hoàn chỉnh trình ký ban hành, thực hiện.

4. Về Nghị quyết xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2025; Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030

Dự thảo các Nghị quyết đã đưa ra các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp tương đối toàn diện, có tính khả thi cao. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như sau:

Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là nền tảng, là nhiệm vụ trọng tâm của cấp cơ sở, là mũi nhọn đột phá trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhằm hiện thực hóa các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển giai đoạn tới “đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khả vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Xác định xây dựng nông thôn mới “chỉ có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc”. Xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Công tác giảm nghèo phải theo địa chỉ, theo nguyện vọng và đúng thực chất, không chạy theo thành tích; tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ. Thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cùng với các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn.

Ngay sau Hội nghị này, tôi đề nghị Đảng, đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh cần nhanh chóng rà soát, ban hành các đề án, chính sách, kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới, Nghị quyết về giảm nghèo bền vững. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan đơn vị, địa phương cần nhanh chóng cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo tính khả thi cao để các Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

5. Thống nhất thông qua

1. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/42011 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020, gắn với đánh giá việc thực hiện các đề án trong ngành nông nghiệp.

2. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

3. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày  05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

4. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài chính đảng năm 2020; ước thực hiện năm 2021; dự toán năm 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành để bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo.

Thưa các đồng chí!

Năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2025. Trong khi đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phải tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Với phương châm Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Hành động, Phát triển Tỉnh ủy yêu cầu từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân, tự giác, gương mẫu, nói đi đôi với làm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, đồng thuận; nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu mà Nghị quyết năm 2022 đề ra.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc các đồng chí sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!

* Đầu đề do Báo Đắk Nông đặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO