Nsu rlau 1.136 r'me prăk gơi ân ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk

Nguyễn Hiền| 30/06/2022 17:28

Lơ 28/6, Tâ rbŭn chuyên đề tâl 4 Hội đồng bon lan n'gor gưl IV, năm pah kan 2021-2026 dơi ndâk kan lah gĕh 45/52 bu nuyh kan têh tâm Hội đồng bon lan. Tâ rbŭn trĕng, trŭnh 2 Nau n'hêl: Tâm pă prăk dŏng nsu hao nau kan 3 Ndơ kan bri dak tâm năm 2021 - 2025; Tâm pă prăk têm nkrem tâm bri dak dŏng nsu hao nau kan 3 Ndơ kan bri dak tâm năm 2022 lam n'gor Dak Nong.

ADQuảng cáo

Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Hội đồng bon lan n'gor Lưu Văn Trung nkah nau kh'lay bơh 2 nau n'hêl đah nau hao tâm n'gor

ADQuảng cáo

3 Ndơ kan bri dak tâm năm 2021 - 2025 gĕh lĕ r'ngôch 2.394 r'me prăk. Tâm nĕ, Nau kan dŏng hao nau wăng sa, hao nau rêh bon lan ntŭk bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk gĕh lĕ r'ngôch 1.136 r'me prăk gơi pah kan tâm 7 ntil ndơ kan: kơl joi neh gŭ, wâl gŭ, neh bư mir jan ba, dak dŏng; quy hoạch, dăp, dơm, đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan; hao nau kan bư mir jan ba, tăm bri nâp phêt... Ndơ kan bri dak bư trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt đah lĕ r'ngôch gĕh 502 r'me prăk gơi pah kan 2 ntil ndơ kan: sâm kơl ndâk nkra ngih wâl trong hăn, hao nau wăng sa, nau rêh bon lan ăp n'qual o-ach n'hanh hao ntĭm nau pah kan, joi ndơ kan. Ndơ kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe gĕh lĕ r'ngôch rlau 755 r'me prăk. Ðah nau n'hêl tâm pă prăk dŏng bri dak pah kan 3 Ndơ kan bri dak năm 2022 tâm lam n'gor Dak Nong gĕh lĕ r'ngôch rlau 758 r'me prăk.

Nguyễn Hiền

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nsu rlau 1.136 r'me prăk gơi ân ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO