Nênhs tuôr tsês nênhr hur đrôngl pangx đăngx

Mẫn Doanh| 30/06/2022 17:18

Zơưv Đinh Công Chác, minhx cxưx Mênhx Jênhx, zus shông 1950 nhoz tuv tiz nênhs đrôngl 6, phươngx Nghĩa Trung (đrôngl Gia Nghĩa) muôx ntâu thanhx tich saz hur cxuô jas hôix siz tưrtuô nênhr cxênhx hênhx, xênhr. Chor ntơưr kruôs cênhz chor hui chương cuz, nhiax lo đai hur tsêr zos por thơưx uô puv saz nhiav lus môn tuô nênhr, tuôr tsês net jông văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx Mênhx Jênhx.

ADQuảng cáo

Thâuv tưz ntâu shông, zơưv tsu trưx tiêp siz tưr tangz sis tsỉnh cênhz, kra tsưr ziv haz pangz chor vânx đôngx viên truôx saz đuô uô ntêx siz tưr tuô nênhr…

Zơưv tưx zus uô ntâu trăngz nênhr ntơưv nênhs Mênhx Jênhx

ADQuảng cáo

Zơưv kra chor hluôs tsưr ziv, tsov cơ banv chia tuô nênhr ndangx

Chor jas siz tưr tuô nênhr uô ntêx zơưv tsinhr lo nho keiz hangx saz

Mẫn Doanh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nênhs tuôr tsês nênhr hur đrôngl pangx đăngx
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO