Mĭn kơl n'hao đảng viên bon lan bu nong iẅ bu nuyh (nau n'kôch tâl 3): Nchŭn n'hâm suan pah kan n'hao uĕh nau rbŭn n'hanh ntĭm gai chi bộ

Y Sơn| 04/11/2021 15:33

Bư tĕng Nau ntĭm mrô 10-CT bơh N'gâng kan Bí thư Trung ương Ðảng khóa X ta nau kan n'hao uĕh nau rbŭn chi bộ, Ðảng bộ n'gor Dak Nong lĕ n'hao nau kan ntĭm gai, ndjôt bôk ntĭm gai, gĕh nau pah kan di, rlau nar rlau n'hao uĕh nau rbŭn chi bộ ta thôn, bon, buôn tâm bon lan.

ADQuảng cáo

Ta tă tâ rbŭn, ăp bí thư chi bộ ngăch rơm ăp ntil nau nchră kan gơi ndâk kan ma chi bộ. Ðảng viên tât rbŭn chi bộ ăp khay. Bu nuyh ndjôt bôk rbŭn nchră ăp ntil nau pah kan kh'lay, gĕh nau uĕh n'hanh n'hao uĕh nau kan bu nuyh bon lan bư tơm leo kan, dăn nau mbơh kan bơh ăp đảng viên. Gĕh âk đảng viên dơi bu jao nau kan, ăp mpôl kan lĕ n'hao uĕh nau kan, dơn nau kan lĕ nuih n'hâm ta nau mbơh ntĭm bu nuyh bon lan bư tĕng trong leo kan, nau ndâk kan bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật Bri; nsrôih ntĭm bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot, trunh nau rêh o-ach... Yor nĕ n'hao uĕh nau kan cấp ủy Ðảng tâm nau kan n'hao uĕh ndâk njêng Ðảng, bư chi bộ Ðảng jêng du n'gâng kan kh'lay ndjôt bôk ntĭm gai bu nuyh bon lan n'hanh bư nâp phêt nau kan chính trị, bư tĕng pah kan dŭt uĕh ăp ntil nau wăng sa - n'hao nau rêh bon lan, mât uănh đăp mpăn bri dak-đăp mpăn nau rêh tâm bon lan...

Chi bộ bon Sa Ú, xă Quảng Khê (Dak Glong) way ndâk nau rbŭn ăp khay tĕng nau n'hêl, đăp mpăn uĕh nau rbŭn

Ðảng viên Y Nuăn Niê  Kdăm, xă Dak Wil (Čư Jŭt) nsrôih mbơh ntĭm bon lan bu nong iẅ bu nuyh tĕng kan uĕh trong leo kan, nau ndjôt bôk kan bơh Ðảng, nau kơl pháp luật Bri dak tâm bon lan

ADQuảng cáo

Ðảng viên Ðiểu Kêu, Chi bộ bon Bu Ndrung, xă Dak N'Drung (Dak N'Soong) mât, ntĭm r'năk o-ach mât chăm tơm tiêu

Âk đảng viên druh ndăm bu nong iẅ bu nuyh lĕ nuih n'hâm pah kan dŭt nau kan chi bộ jao

Âk chi bộ thôn, bon, buôn bu nong iẅ bu nuyh dơi cấp ủy ân săm bŭt r'nê jêng chi bộ gĕh nau kloh uĕh ngăn ngên

Y Sơn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mĭn kơl n'hao đảng viên bon lan bu nong iẅ bu nuyh (nau n'kôch tâl 3): Nchŭn n'hâm suan pah kan n'hao uĕh nau rbŭn n'hanh ntĭm gai chi bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO