Joi gĭt mông nar, ntŭk kan n’hanh nau ntĭm kan nklăch săm bŭt sach bu nuyh kan ma bon lan

Quốc Sỹ| 19/05/2021 10:10

(Tĕng luật Sach bu nuyh kan têh Quốc hội n’hanh bu nuyh kan têh Hội đồng bon lan năm 2015)

ADQuảng cáo

1. Sach bu nuyh kan têh Quốc hội n’hanh bu nuyh kan têh Hội đồng bon lan ăp ntŭk kan tâm năm kan 2021 - 2026 ta nar bu ndâk kan?

Quốc hội trŭnh sŏk nar sach bu nuyh kan têh Quốc hội tâl XV n’hanh bu nuyh kan têh Hội đồng bon lan ăp n’gâng kan tâm năm kan 2021 – 2026 ta Nar pơh, lơ 23/5/2021.

2. Nau kan mbơh ân cử tri gĭt nar sach bu nuyh kan, ntŭk nklăch săm bŭt, mông nklăch săm bŭt phâm dơi bu ndâk kan?

Tâm 10 nar lor ma tât nar sach bu nuyh kan, Tổ sach bu nuyh kan mbơh nao nao ma cử tri gĭt nar ruah bu nuyh kan, ntŭk klăch săm bŭt, mông nklăch săm bŭt tĕng nau kan mô dơi ân bu gĭt, mbơh tâm nau ngơi n’hanh ăp ntil ndơ dŏng mbơh hưn ân ma bu nuyh bon lan tâm n’gor.

3. Nau kan nklăch săm bŭt ndah mông bu ndâk kan?

Nau kan nklăch săm bŭt ntơm bơh 7 mông ôi tât 7 mông măng. Tĕng nau kan dơi ndâk kan tâm ăp n’qual, Tổ sach bu nuyh kan dơi pah kan gơi ndâk nau kan nklăch săm bŭt khă nĕ mô dơi ndâk nau kan nklăch săm bŭt aơ lor prăm mông ôi mô rĭ mô dơi nklăch săm bŭt jŏ rlau 9 mông măng nĕ.

Lor ma nklăch săm bŭt, Tổ sach bu nuyh kan ksiêm thung săm bŭt bơh năp phung cử tri.

4. Ta nar sach bu nuyh kan, nau kan nklăch săm bŭt dơi rlu hĕ mô?

Nau kan nklăch săm bŭt ruah bu nuyh kan aơ dơi pah kan nao nao. Lah gĕh nô nau tât rlu nau kan nklăch săm bŭt Tổ sach bu nuyh kan ngăch niêm phong thung nklăch săm bŭt, ăp ntil săm bŭt bu kơp nau kan sach bu nuyh kan, ngăch mbơh hưn ân N’gâng kan sach bu nuyh kan, jêh rĭ gĕh nau pah kan ân di gơi nau kan nklăch săm bŭt dơi bu ndâk kan tay.

5. Nar nklăch săm bŭt dơi bu r’gâl nar kan êng mô rĭ nklăch săm bŭt ơm hĕ mô?

Lah gĕh nô nau kh’lay gơi r’gâl nar kan êng mô rĭ nklăch săm bŭt ơm lor nau n’hêl dơi Ủy ban sach bu nuyh kan mbơh hưn Hội đồng sach bu nuyh kan bri dak trĕng uănh, trŭnh nau kan.

6. Ntŭk cử tri nklăch săm bŭt?

ADQuảng cáo

Tĕng nô nau gĕh ngih wâl tâm ăp n’qual: wâl rbŭn nau way, wâl rbŭn têh, wâl săm bŭt,… n’hanh uănh tĕng r’noh bu nuyh bon lan rêh âk ma mô, Tổ sach bu nuyh kan sach ntŭk nklăch săm bŭt (jrô nklăch săm bŭt) ân di, gĕh ntŭk nơih gơi cử tri tât sach bu nuyh kan. Ntŭk nklăch săm bŭt dơi bu nkra ân uĕh, têm nkrem; dăp trong lăp ân cử tri nklăch săm bŭt n’hanh trong thơ luh jêh cử tri nklăch săm bŭt; ntŭk nklăch săm bŭt dơi bu mât đăp mpăn, mô gĕh nô nau tât rĭ aơ.

7. Lah hăn sach bu nuyh kan têh Quốc hội n’hanh bu nuyh kan têh Hội đồng bon lan ăp ntŭk kan, du huê cử tri ndah âk săm bŭt dơi nklăch?

Du huê cử tri dơi nklăch du mlâm săm bŭt sach bu nuyh kan têh Quốc hội n’hanh bu nuyh kan têh Hội đồng bon lan ăp ntŭk kan tâm di ma du ntŭk kan Hội đồng bon lan.

8. Lah tât sach bu nuyh kan, cử tri tĕng nau bu n’hêl aơ?

Ăp bu nuyh tĕng nau bu n’hêl tâm jrô nklăch săm bŭt.

9. Cử tri dơi đă bu nuyh êng hăn nklăch an săm bŭt ma he nơm đâng mô?

Cử tri nơm hăn nklăch săm bŭt, mô dơi đă bu nuyh êng hăn nklăch an, lah cử tri rvĕn jâng ti mô dơi nklăch săm bŭt ta thung mơ dơi đă bu nuyh êng hăn nklăch an săm bŭt; lah hăn sach bu nuyh kan he mpơl săm bŭt cử tri.

10. Phâm nau dơi đă bu nuyh êng  nchih an săm bŭt?

Cử tri mô blau nchih săm bŭt sach bu  nuyh kan dơi đă bu nuyh êng nchih an, khă nĕ  lah păng nơm mơ dơi nklăch săm bŭt; bu  nuyh nchih an mpôn mô dơi ân bu gĭt săm  bŭt sach bu nuyh kan cử tri. lah cử tri rvĕn  jâng ti mô dơi nklăch săm bŭt ta thung mơ  dơi đă bu nuyh êng hăn nklăch an săm bŭt.

11. Phâm nau n’hêl nchih săm bŭt  sach bu nuyh kan?

Lah cử tri nchih săm bŭt sach bu nuyh  kan, mô dơi ân bu uănh, khă lah bu nuyh kan  tâm Tổ sach bu nuyh kan. Lah nchih tih, cử tri  r’gâl săm bŭt êng nchih tay.

12. Nau ntĭm nklăch săm bŭt n’hanh  n’kach săm bŭt sach bu nuyh kan?

 Lah cử tri mô uch sach du huê bu nuyh kan  he n’kach n’khăn mpôl n’hanh săk bu nuyh  dăn kan nĕ (n’kach n’khăn n’gul mpôl n’hanh  săk bu nuyh dăn kan); mô dơi n’kach wil; mô  dơi nchih ndơ têl ta săm bŭt sach bu nuyh  kan; mô dơi nchih tay săk, mô dơi nchih săk  bu nuyh bơh tach săm bŭt dăn kan ta săm bŭt  sach bu nuyh kan; mô dơi sach rlau bu nuyh  kan têh dơi bu nchih săk tâm săm bŭt; mô dơi  ân săm bŭt nglang mô gĕh nau nchih lah săm  bŭt sach gĕh r’meh bu nuyh dăn kan (mô  n’kach săk bu nuyh dăn kan) mô rĭ n’kach lĕ  r’ngôch ăp bu nuyh dăn kan ta săm bŭt sach  bu nuyh kan.

Quốc Sỹ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Joi gĭt mông nar, ntŭk kan n’hanh nau ntĭm kan nklăch săm bŭt sach bu nuyh kan ma bon lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO