Đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi

Nguyễn Hiền| 30/06/2022 17:28

Ngày 28/6, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra với sự tham dự của 45/52 đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp xem xét, thông qua 2 Nghị quyết: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 nghị quyết đối với sự phát triển của tỉnh

3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh có tổng nguồn vốn 2.394 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với tổng nguồn vốn trên 1.136 tỷ đồng thực hiện 7 dự án: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững;... Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng nguồn vốn trên 502 tỷ đồng thực hiện 2 dự án: hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội các huyện nghèo và phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có tổng nguồn vốn trên 755 tỷ đồng. Đối với Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có tổng nguồn vốn trên 758 tỷ đồng.

Nguyễn Hiền

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO