Đăk Buk So sir jul cxiv tsang jêx jos yaz

A Trư – Y Krăk| 30/06/2022 17:21

Xar Ðăk Buk So (Tuy Ðưc) muôx li 3.550 tsêr, đrul yangx 12.750 lênhx nênhs; muôx 17 minhx cxưx côngv uô nênhx nhoz, hur ntơư minhx cxưx nhoz qơư txir muôx 9,6%. Shông 2011, uô trơưs tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, đrul phương châm “Zôngx ziv uô ntêx, phiv liv uô kangz”, trôngx qơư tưz muôx ntâu sir jul hur hlôngr pâur cơ câur uô nox uô hâuk, phuôv tsangr hax tângx cơ sơv haz lo ntâu cêt cuav jông.

ADQuảng cáo

Txus nuôr, xar tưz uô tar 14/19 tiêu chir NTM. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz uô tar xưs li y têr, thuiv lơix, an ninh tsâts tưx tsôngv langx, văn hoar, pangx tênhz… Zos li, luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv pêx xinhv xiv nuz ziv tâu jông; njêx muôl jêx jos yaz muôx ntâu hlôngr txangr; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo muôx 30 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông; tiv lêx chuôzz zis pluôl txu grêl; ntâu net văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs lo phat hui, tuôr tsês… Txix nuôr txus shông 2025, xar tox tsongs cxiv tsang haz uô tar mux tiêu chia lo xar jêx jos yaz.

Chor jêx jos sâuv thangx tsangv xar por lênhx muôx hôix trươngx đangr pho, hur saz

Xa rmuôx 4 tsêr cơưv cxuô cxênhx lo huv têz qơưs

Ntâu ntu cêr môngl lus jêx jos lo đâux tư cxiv tsang

ADQuảng cáo

Iz chik câuv plơưr hanhx chinhr, thangx tsangv tiz nênhs nhoz xar Ðăk Buk So

Iz făngz chok cax phê, măc ca, tsôngv box M’nông jos Bu Ndrung tsinhv chok kos laz Nhật Bản chia sâu cxangz nhiax

Nênhs kôngz hlôngr pâur cơ câur kôngz lông, uô trơưs công nghês cao hur uô kôngz lông

A Trư – Y Krăk

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đăk Buk So sir jul cxiv tsang jêx jos yaz
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO