Yangx 20.000 lênhx đoanx viên, thanh niên môngl côngv Jas vânx đôngs “Iz hnuz iz jăngx lus jông sâuv mangs tsôngv langx”

Thanh Bình| 11/04/2019 09:40

Uô trơưs Jas vâns đôngs “Iz hnuz iz xur mông jông, iz tuânx iz jăngx lus jông sâuv mangs tsôngv langx”, zos Trung ương Đoanx TNCS Hôx Chir Minh phat đôngs, txix đrăngz shông 2018, Xênhr đoanx tưz phat đôngs, kruôz hu haz nhis nuôr sâu lo yangx 20.000 lênhx đoanx viên, thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr tuôx côngv.

ADQuảng cáo

Đoanx viên thanh niên Trung đoanx 726-Binh đoanx 16, xar Quangv Trưx (Tui Đưc) pangz pêx xinhv thoz cưx đêx. Ảnh: Q.S

ADQuảng cáo

Trơưs ntơư, pov đhâu trang web ntơưv Xênhr đoanx, hênhx đoanx, thix đoanx haz chor trang mangs tsôngv langx xưs li facebook, zalo... đoanx viên, thanh niên đăng taiv, chia sev chor jăngx jông lus hâux lưv uô lo jông, hanhx đôngs jông uô muôx saz nhiav têz qơưs, tinh thânx tưs hox minhx cxưx; chor nênhs jông, nuv jông uô muôx tinh thânx tsach nhiêms, saz siz hluz…

Thanh Bình

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yangx 20.000 lênhx đoanx viên, thanh niên môngl côngv Jas vânx đôngs “Iz hnuz iz jăngx lus jông sâuv mangs tsôngv langx”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO