Truyền thông về bình đẳng giới phải được coi trọng thường xuyên

Vũ Trang| 21/07/2020 09:02

Những năm qua, công tác tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới (BĐG) và Vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai trong toàn tỉnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Qua đó, những thông tin, chính sách pháp luật về BĐG, phòng chống bạo lực gia đình đã đến được với đông đảo người dân.

ADQuảng cáo

Tạo chuyển biến về nhận thức và hành vi

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), với việc thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và cách tiếp cận, đến nay, công tác tuyên truyền về BĐG đã huy động được sự tham gia của đông đảo các lực lượng xã hội. 

Công tác truyền thông về BĐG được lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình của ngành Y tế

Ngoài việc tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn, cấp phát tài liệu truyền thông, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, công tác truyền thông về BĐG còn được lồng ghép trong hoạt động của các ngành, đoàn thể, các cuộc họp, sinh hoạt ở cơ sở. Các mô hình truyền thông về BĐG và Vì sự tiến bộ của phụ nữ được duy trì và mở rộng, cải tiến phù hợp với đặc điểm và thế mạnh của mỗi ngành, đoàn thể và từng nhóm đối tượng.

Ngoài ra, các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” được triển khai sâu rộng, gắn với các chương trình về xây dựng nông thôn mới, phòng chống bạo lực gia đình, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”…

Theo đánh giá, công tác tuyên truyền về BĐG đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư đối với vấn đề giới và BĐG trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình, lựa chọn sinh con theo giới tính, cũng như nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

ADQuảng cáo

Qua tuyên truyền đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi nhận thức của phụ nữ theo hướng tiến bộ, giúp họ khẳng định được bản thân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Truyền thồng cần tăng cường cả bề rộng lẫn bề sâu

Mặc dù ngày càng được tăng cường nhưng tại một số địa phương, công tác truyền thông về BĐG vẫn còn bộc lộ những “khoảng trống” nhất định. Nhận thức về vấn đề BĐG trong các nhóm xã hội như gia đình, dòng họ, làng xã, dân tộc, nghề nghiệp... vẫn chưa đồng đều, thiếu sự thống nhất. Ở đâu đó, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại dai dẳng trong xã hội, là rào cản trong quá trình thực hiện BĐG. Điều đáng buồn hơn, nhiều chị em vẫn đang còn cam chịu bởi bạo lực gia đình, bị tổn thương cả về thể xác và tinh thần.

Để pháp luật về BĐG ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, công tác truyền thông vẫn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đối với cộng đồng dân cư, việc tuyên truyền, giáo dục về BĐG cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và có sự phối kết hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, địa phương nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện BĐG cho các tầng lớp Nhân dân.

Công tác đào tạo, tập huấn về giới và BĐG cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các ban ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác BĐG cần tiếp tục được chú trọng, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng về BĐG, giúp lồng ghép hiệu quả các chính sách về giới vào các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại các trường học, việc  giáo dục về giới và BĐG cần được quan tâm hơn nữa, qua đó, giúp cho thanh niên, thiếu niên nhận thức đúng những vấn đề giới và BĐG một cách cơ bản và hệ thống. Từ đó, các em có ý thức trách nhiệm về BĐG trong xây dựng gia đình và xã hội.

Đặc biệt, việc nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình trong thực hiện BĐG qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được chú trọng, đồng thời tạo dư luận xã hội công khai qua công tác tuyên truyền đối với những vụ việc vi phạm về BĐG, bạo lực gia đình...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyền thông về bình đẳng giới phải được coi trọng thường xuyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO