Tập trung khôi phục và nâng cao chất lượng rừng

Lê Dung| 27/12/2021 09:25

Đến năm 2025, Đắk Nông phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 40%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững.

ADQuảng cáo

Đắk Nông hiện có gần 330.000 ha rừng và đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp, chiếm 50,65% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Tỷ lệ độ che phủ rừng của toàn tỉnh năm 2020 đạt 38,06%.

Hàng năm, tỉnh đều hoàn thành chỉ tiêu phát triển rừng được giao. Mô hình trồng rừng theo hình thức liên kết, giao khoán đã phát huy hiệu quả. Chính sách dịch vụ môi trường rừng đang đáp ứng khoảng 70% nguồn lực tài chính cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Từ đó giúp giảm sức ép lên ngân sách Nhà nước…

Nhiều diện tích rừng trồng của Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên đang được quản lý, bảo vệ tốt. Ảnh: Đức Hùng

Tuy nhiên, trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của địa phương đang có những hạn chế. Việc quy hoạch 3 loại rừng còn nhiều bất cập. Hiện trạng rừng không phản ánh đúng thực tế, dẫn đến việc quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch chưa tốt.

Tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái phép còn nhiều diễn biến phức tạp. Chỉ tiêu về giảm số vụ, giảm diện tích rừng bị phá không đạt so với yêu cầu…

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, Nghị quyết của tỉnh về “Quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” mới ban hành đặc biệt nhấn mạnh tới 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể.

Tỉnh xác định, quản lý, bảo vệ, khôi phục và nâng cao chất lượng rừng sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với công nghiệp chế biến, bảo đảm hài hòa các mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường là nhiệm vụ lâu dài.

ADQuảng cáo

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết, Đắk Nông sẽ tập trung mọi nguồn lực để quản lý, bảo vệ tốt hơn 196.000 ha rừng tự nhiên; trong đó, giảm thiểu tới mức thấp nhất các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu có tối thiểu 5.000 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng được phục hồi; đồng thời, tái sinh thành rừng thông qua các giải pháp quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên kết hợp làm giàu rừng.

Đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ trồng mới được khoảng 8.000 ha rừng các loại. Đến năm 2030, giá trị xuất khẩu lâm sản tăng từ 1,5-2 lần so với năm 2020.

Việc quy hoạch ba loại rừng thống nhất với số liệu quy hoạch sử dụng đất sẽ được khẩn trương xây dựng, để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, công tác quy hoạch sẽ gắn với sắp xếp, kiện toàn hệ thống các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và các công ty lâm nghiệp có 100% vốn Nhà nước.

Chính quyền địa phương các cấp và đơn vị liên quan tổ chức rà soát, thống kê, phân loại nguồn gốc đất đai, tình hình dân cư. Từ đó có phương án, giải pháp xử lý hiệu quả, dứt điểm những diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm.

Song song với đó, tiến độ thực hiện giao đất, giao rừng cho tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân sẽ được đẩy mạnh. Tỉnh sẽ cương quyết làm lại rừng trên những diện tích rừng bị phá sau ngày 1/7/2014.

Đắk Nông cũng xác định, việc phát triển rừng sẽ gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Các giải pháp về quản lý Nhà nước, rà soát các chính sách đầu tư… tiếp tục được Đắk Nông tích cực triển khai. Qua đó góp phần quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng trên địa bàn ngày một bền vững.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung khôi phục và nâng cao chất lượng rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO