Chính trị

Đắk Nông đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng

Hoàng Hoài 03/05/2024 16:50

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 149-KH/TU về thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024.

ADQuảng cáo

Kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Từ đó, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

h1.jpg
Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông chủ trì Giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, năm 2024

Thông qua tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá của cả nhiệm kỳ. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh”; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Kế hoạch cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng cần kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” nhằm tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng. Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO