Sơ cêt Tsangz cxênhx hơpx tac ntơưv xênhr Đăk Nông haz Mondulkiri

Phan Tuấn| 06/07/2017 14:37

Hnuz 2/7, ntơưv đrôngl Senmonorom, xênhr Mondulkiri (Campuchia), tưz muôx Hôix nghix Sơ cêt iz shông kra uô Tsangz cxênhx hơpx tac ntơưv xênhr Mondulkiri haz xênhr Đăk Nông (Viêtx Nam).

ADQuảng cáo

Thơưx chox oz xênhr sâu bê tsang cxênhx hơpx tac

Hôix nghix ntâus grê, uô kangz 1 shông kra uô Tsangz cxênhx hơpx tac ntơưv 2 xênhr uô lo ntâu nux grê jông. Txus nuôr, Đăk Nông tưz pangz Mondulkiri yangx 4,5 tiv nhiax chia đâux tư, cxiv tsang cơ sơv hax tângx. Hôix Nênhs kôngz xênhr Đăk Nông tangz tov kra kra pangz 800 tsoz ntông nox txir haz 2 tênhr qir vi sinh (muôx grê yangx 40 chơưx nhix VNĐ) tsuô nênhs kôngz xênhr  Mondulkiri. Xênhr Đăk Nông tưz cxiv tsang tsangz cxênhx zos lưu văn hoar, văn nghêx ntơưv 2 xênhr jas yangz đuô 50 shông thiêt lâpx cuan hêx ngoaix zos Viêt Nam – Campuchia.

ADQuảng cáo

Ntơưv jas lêr, oz fangz tưz thôngx zênhv sâu bê nôix jung hơpx tac hur 6 hli kangz shông 2017 haz shông 2018 sâuv 4 fangz lux zos: Đâux tư, thương maix, jix vus; Kôngz lông; Đriv; Văn hoar, xar hôix, zor zux, y têr.

Phan Tuấn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơ cêt Tsangz cxênhx hơpx tac ntơưv xênhr Đăk Nông haz Mondulkiri
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO