Nông Văn Long – canr bôx đoanx năng nôv, sir jul

Y Sơn| 28/09/2022 16:32

Sâuv kror qơư Bí thư Chi đoanx jos 20, xar Ðăk D'rông (Cư Jut), tix lâul Nông Văn Long, minhx cxưx Môngz tsênhr ntâus ntêx, sir jul hur cxuô hoax đôngx ntơưv trôngx qơư.

ADQuảng cáo

Tix lâul Nông Văn Long (hur plơưr) txangr jê, kruôz hu đoanx viên trâu saz côngv hoax đôngx đoanx ntơưv trôngx qơư

Tix lâul trâu saz nrar cơưv shuv, môngl cơưv chor lơp yangz shuv cưs cxênhx saz tsov cưv. Tix lâul tsênhr ntâus ntêx, kruôz hu đoanx viên, thanh niên trâu saz uô ntâu công trinhx, phênhv nuv thanh niên, tiv zix mas phong tsox thanh niên xung cich tinhx nguêns viv luz nênhx côngx đôngx, phuôv tsangr cinh têr chuôz zis.

Tix lâul Long tâu Hênhx đoanx Cư Jut pangz tsax zus chia phuôv tsangr cinh têr chuôz zis

ADQuảng cáo

Tix lâul ntâus ntêx hur phuôv tsangr cinh têr, đrul zus ntâu zangv tsax, chok ntâu zangv kôngz. Kror ntâus ntêx, trâu saz ntơưv tix lâul pangz mangx cxiz chênhr phong tsox, hoax đôngx ntơưv chor hluôs sâuv thangx tsangv ziv nuz ziv cuz saz, tsênhz tas, muôx kangz hâu.

Mô hinhx phuôv tsangr cinh têr ntơưv tix lâul Long tâu ntâu đoanx viên, thanh niên nhoz trôngx qơư tuôx cơưv shuv tsưr ziv phuôv tsangr

Y Sơn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông Văn Long – canr bôx đoanx năng nôv, sir jul
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO