Nênhs lâul Y Bleng phat hui saz jông “Tuz trok zơưv côngz Hồ”

Y Sơn| 09/09/2022 10:39

Zơưv Y Bleng (zus shông 1950), minhx cxưx M’nông nhoz jos 9, xar Ðăk D’rô (Krông Nô) zos iz lênhx nênhs lâul, chiênr binh lâul muôx côngz.

ADQuảng cáo

Nênhs lâul Y Bleng zov chênhr tuôr tsês nghêx kraz ndâu truênx thôngr

Zơưv môngl uô tuz trok shông 1964, môngl por vêv canr bôx cach mangx haz trưx tiêp ntâus tsangv ntơưv thangx tsangv Ðăk Ðam, Nâm Nung. Shông 1981, zơưv uô tar tuz trok tror lus kuz tsêr uô hâux lưv jân vâns, công an xar… Shông 2005 zơưv su lâul, tâu pux tuz nhuôs njênhk tsang uô tsưr jos, txus shông 2010 tâu njênhk nhiav tsang uô nênhs lâul, nênhs muôx côngz bê.

Zơưv Y Bleng sir jul kruôz ntuôl, kra pêx xinhv tu cax phê trơưs khoa hocx cir thuôx chia phuôv tsangr cinh têr

ADQuảng cáo

Nhis nuôr, đrul vai tsox ntơưv zus, zơưv tsinhr ntâus ntêx hur cxuô hoax đôngx phong tsox ntơưv trôngx qơưs. Zơưv tsinhv zov chênhr kruôz ntuôl pux tuz nhuôs trâu saz uô nox uô hâuk; uô trơưs jông chor cui đinhs ntơưv phap luôx. Jiêng zơưv chuôz zis muôx jê 2 ha cax phê, uô kangz yưx chi phir, sâu tâu yangx 200 chơưx nhiax/shông.

Nênhs lâul Y Bleng tâu Tsuv tinhx têz qơưs khơưs puz Huân chương los đôngx hangx Pêz viv muôx ntâu pangz mangx hur jas ntâus tsangv tir Mỹ chơưv têz qơưs

Y Sơn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nênhs lâul Y Bleng phat hui saz jông “Tuz trok zơưv côngz Hồ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO