N'Trang Lơng - Ngọn cờ đầu chống Pháp ở Tây Nguyên N'Trang Lơng - Ngọn cờ đầu chống Pháp ở Tây Nguyên
CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU

N'Trang Lơng - Ngọn cờ đầu chống Pháp ở Tây Nguyên

Tổng quan
Năm 2022, kỷ niệm 110 năm Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912-2022). Khởi nghĩa N’Trang Lơng có một vị thế, ý nghĩa rất to lớn trong lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của các dân tộc Tây Nguyên trước năm 1945.
N’Trang Lơng: Ngọn cờ đầu chống Pháp ở Tây Nguyên N’Trang Lơng: Ngọn cờ đầu chống Pháp ở Tây Nguyên
Thông tin liên quan
N'Trang Lơng - Ngọn cờ đầu chống Pháp ở Tây Nguyên N'Trang Lơng - Ngọn cờ đầu chống Pháp ở Tây Nguyên
Số liệu thống kê
  • NĂM SINH
    1870
  • THỜI GIAN KHỞI NGHĨA
    24 năm
    đầu thế kỉ 20
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO