Kruôz ntuôl has kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê

Quốc Sỹ| 30/06/2022 17:11

Ban Minhx cxưx xênhr kror nhis tsov cưv Hôix nghis kra xur mông chinhr sach, phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Bor shênhv đuôz Đăk Nông thor sâu xang iz cxa nôix jung tsinhv ntơưv chuên đêx.

ADQuảng cáo

Nôix jung zov chênhr ntơưv hôix nghis zos Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ); muôx 10 jưs anr.

Tsangz cxênhx lo uô sâuv thangx tsangv chor xar, jêx jos thangx tsangv ĐB DTTS & MN; hur ntơư, ưu tiên hâur pâuk đăngs jul ntơưv Tsangz cxênhx đâux tư trâu chor trôngx qơư txov nhev tiv zix (xar txov nhev tiv zix, jos txov nhev tiv zix), xar an toanx khu (ATK) thuôx thangx tsangv ĐB DTTS & MN.

ADQuảng cáo

Đôir tươngs ntơưv Tsangz cxênhx zos xar, jos thangx tsangv ĐB DTTS & MN; tsêr nênhs, car nhênhs minhx cxưx nênhs tsơưs; tsêr nênhs, car nhênhs nênhs Choz Tsiz zo schuôz zis pluôl, jê pluôl uô nênhx nhoz xar, jos txov nhev tiv zix; joanh nghiex, hơx tac xar, liên hiêx hơx tac xar, chor tsov cưv cinh têr hoax đôngx ntơưv trôngx qơư chor xar, jos txov nhev tiv zix.

Mux tiêu tangs nro ntơưv tsangz cxênhx: Khai thac tiêmx năng, qơư muôx jul ntơưv chor trôngx qơư hur thangx tsangv ĐB DTTS & MN; hlôngr yaz sangr tos, cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr, bov đamv an sinh tsôngv langx; txu pluôl chênhr, truôx đrênhk, grul greiv jux jul cêv đêz keiz uô nênhx, thu nhơx fênhx đrăngz ntơưv thangx tsangv so trâu fênhx đrăngz tsongs ntơưv tangs nro têz qơưs; txu jux jul chor xar, jos txov nhev tiv zix; cui hhoaix, săp xêp, bur chir truôx qơư nhoz trâu pêx xinhv, cxiv tsang cêt câur hax tângx cinh têr-tsôngv langx iz tuôv cxix, liên thangx tsangv, txuôl trâu chor thangx tsangv phuôv tsangr; phuôv tsangr tangs nro zor zux, đox tos, y têr, văn hoar; hlôngr txangr muôx kangz hâu luz nênhx ntơưv Pêx xinhv…

(yuôr haz)

Quốc Sỹ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kruôz ntuôl has kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO