Khi nào viên chức được giao quyền phụ trách phòng?

Chinhphu.vn| 18/10/2023 08:16

Bà Phạm Mai (Hải Dương) hiện là viên chức tại một phòng của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Do chưa đủ số lượng người làm việc theo Điểm c Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP nên Ban Giám đốc đơn vị bổ nhiệm 1 viên chức phụ trách phòng trong thời gian chưa có trưởng phòng.

ADQuảng cáo

Bà Mai hỏi, quy định để bổ nhiệm viên chức phụ trách phòng như thế nào, và viên chức này có được hưởng phụ cấp trách nhiệm hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chưa kiện toàn người đứng đầu, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm việc giao quyền hoặc giao phụ trách đơn vị sự nghiệp công lập cho đến khi bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian giao quyền, giao phụ trách không tính vào thời gian giữ chức vụ khi bổ nhiệm.

ADQuảng cáo

(Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP)

Việc tổ chức lại phòng trong các đơn vị sự nghiệp phải bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp vẫn còn tổ chức phòng theo đúng quy định thì việc giao viên chức phụ trách phòng thực hiện theo quy định tại Điểm Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Về phụ cấp trách nhiệm phụ trách, theo quy định tại Điểm d Tiểu mục 2 Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV, nếu cơ quan, đơn vị chưa có cấp trưởng hoặc có cấp trưởng nhưng cấp trưởng không trực tiếp điều hành (do đi học, ốm đau và các nguyên nhân khác), thì người có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng (chưa phải là quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo) được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trưởng. Khi có quyết định thôi giao phụ trách hoặc thôi giao quyền cấp trưởng thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/khi-nao-vien-chuc-duoc-giao-quyen-phu-trach-phong-102231017125259443.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khi nào viên chức được giao quyền phụ trách phòng?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO