Hội thảo Văn hóa 2022

PV (t.h)| 19/12/2022 14:37

Ngày 17/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh diễn ra Hội thảo Văn hóa năm 2022, với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTT-DL, tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức.

Chủ trì Hội thảo là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ  nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông dự hội thảo.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông cùng các đại biểu dự Hội thảo Văn hóa 2022

Chương trình Hội thảo gồm 2 phiên (Phiên chuyên đề và Phiên toàn thể), với 3 nhóm nội dung chính: Thể chế, Chính sách và Nguồn lực phát triển văn hóa. Mỗi phiên có 1 báo cáo trung tâm, các tham luận và phần thảo luận của các diễn giả, chuyên gia (phần thảo luận với hình thức trao đổi, thảo luận bàn tròn).

Hội thảo đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn, gợi mở các nội dung thảo luận; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo.

Hội thảo văn hóa năm 2022 nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhất là các quan điểm, chủ trương mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Hội thảo là diễn đàn để các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước báo cáo, trao đổi, thảo luận, làm rõ các căn cứ lý luận, thực tiễn, làm cơ sở kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Toàn cảnh Hội thảo Văn hóa 2022

Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2023, nước ta  kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam. Ngay sau khi nước nhà giành độc lập, từ năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh vai trò, vị trí của văn hóa. Tại Hội nghị toàn quốc về văn hóa vào tháng 11-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, đặt mục tiêu chấn hưng và phát triển văn hóa… Do đó, Hội thảo góp phần tiếp tục thầm nhuần quan điểm thông suốt tư tưởng và xác định việc phải làm về thể chế, chính sách và nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu, yêu cầu chấn hưng, phát triển văn hóa để văn hóa ngang hàng với chính trị và kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những nội dung cần tập trung thực hiện thời gian tới để nâng cao chất lượng công tác ban hành thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo quan điểm chỉ đạo của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo Văn hóa 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO