Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

25/02/2011 08:11

Ngày 23/2 tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIII. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện một số Bộ, ban, ngành Trung ương dự hội nghị...

Ngày 23/2 tại Hà Nội, Ban Thườngtrực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thươnglần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIII. Phó Chủ tịch Quốc hộiUông Chu Lưu cùng đại diện một số Bộ, ban, ngành Trung ương dự hội nghị.

Ảnh Chinhphu.vn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, Hội nghị hiệp thương do MTTQViệt Nam tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng bởi bầu cử ĐBQH khoá XIII là sự kiệnchính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàndân, toàn quân ta. Kỳ bầu cử Quốc hội khoá XIII là nhiệm vụ trọng tâm của năm2011, là dịp phát huy quyền làm chủ của nhân dân để nhân dân sáng suốt lựa chọnnhững người tiêu biểu của mình vào Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất củanhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; góp phần xây dựng Nhà nước phápquyền XHCN của dân, do dân và vì dân trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đượcnghe giới thiệu một số nội dung chủ yếu và những điểm mới trong Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật bầu cử ĐBQH và Luật bầu cử HĐND; dự kiến của Ủyban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần và số lượng ĐBQH được bầu của cơquan, tổ chức, đơn vị trung ương được bầu làm ĐBQH khoá XIII; Báo cáo dự kiếnvề cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQHcủa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được giới thiệuứng cử ĐBQH khoá XIII; Thảo luận và thoả thuận về cơ cấu, thành phần và sốlượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương được bầu làm ĐBQH khoá XIIIvà cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQHcủa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được giới thiệuứng cử ĐBQH khoá XIII.

Số lượng Quốc hội khóa XIII khoảng500 đại biểu

Tổng Thư ký Hội đồng bầu cử PhạmMinh Tuyên đã công bố dự kiến số lượng đại biểu Trung ương và địa phương là 500đại biểu. Trong đó đại biểu Trung ương là 183 đại biểu (chiếm 36,6%) và địaphương là 317 đại biểu (63,6%); Khối Đảng là 34 đại biểu (6,8%), trong đó Trungương 11 đại biểu (có 1 đại biểu báo Nhân Dân) chiếm 2,2%, địa phương có 32 đạibiểu (4,6%); Quốc hội và HĐND 196 đại biểu (39,2%); Số lượng đại biểu Quốc hộichuyên trách ở các cơ quan Quốc hội là 100 đại biểu (20%); Đại biểu chuyêntrách ở đoàn đại biểu Quốc hội 65 đại biểu (13%), HĐND 31 đại biểu (6,29%); Cơquan Chủ tịch nước 3 đại biểu; Chính phủ và UBND 29 đại biểu, trong đó Trungương 20 đại biểu (4%), địa phương 9 đại biểu; Khối lực lượng vũ trang, Quân đội32 đại biểu, trong đó Trung ương 14 đại biểu và địa phương 18 đại biểu, Công an14 đại biểu; Khối cơ quan Tư pháp 17 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc 82 đại biểu,trong đó Trung ương 31 đại biểu (6,2%), địa phương 51 đại biểu (10,2%); Số đạibiểu kết hợp Trung ương và địa phương, đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số90 đại biểu (18%), đại biểu nữ 150 đại biểu (30%), đại biểu ngoài Đảng 10-15%,đại biểu trẻ dưới 40 tuổi khoảng 70 đại biểu (14%), số đại biểu khoá XII tái cử160 đại biểu (32%).

Nên tăng số đại biểu chuyên trách,dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểucho rằng nên tăng tỷ lệ người ngoài Đảng lên 20%; tăng thêm số lượng đại biểu,số lượng thành phần các dân tộc vì đây là vấn đề có ý nghĩa chính trị rất lớn,không nên vì dân tộc đó ít người mà không đưa vào; nên giảm đại biểu của cơquan hành pháp, tư pháp (tư pháp ở Trung ương là cần thiết và địa phương làkhông cần thiết); tăng đại biểu chuyên trách để hướng tới chuyên nghiệp; cần cósự bình đẳng giữa người được giới thiệu và tự ứng cử; quan tâm nghiên cứu kỹđến việc đại biểu là Việt kiều được ứng cử ĐBQH...

Theo ông Nguyễn Túc, Ủy viên ĐoànChủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nên tăngđại biểu MTTQ và các đoàn thể nhân dân hơn con số 31. Tại sao ở Quốc hội khóa XIIMặt trận và các đoàn thể được 34 đại biểu, kỳ này còn có 31? Ngoài ra nên tăngtỷ lệ người ngoài Đảng lên 20%, điều này sẽ làm cho không khí dân chủ trongdân, trong Đảng sẽ ngày càng tăng lên. Ông Túc cũng cho rằng nên tìm người đủnăng lực, đủ điều kiện để đưa vào ứng cử. Các cơ quan, đơn vị nên chịu tráchnhiệm trước sự giới thiệu đại biểu của mình, nên thực hiện giới thiệu nghiêmtúc hơn.

Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹnghệ kim hoàn đá quý Việt Namnhấn mạnh đến trình độ của các ĐBQH. Ông Dũng cho rằng Quốc hội cần thống kêtiêu chí trình độ ĐBQH. Chỉ tiêu về phân bổ lấy theo dân số là được nhưng khôngnên dàn trải theo tỉnh, thành, theo dân số bởi Quốc hội là cơ quan lập pháp,nếu một tỉnh đông dân số thì số lượng đại biểu sẽ rất đông, trong khi các ngànhchuyên môn sâu lại thiếu đại biểu thì những vấn đề thiết thực của nhân dân vàxã hội sẽ không phản ánh được. Nên phân bổ số đại biểu cho các cơ quan Trungương tăng lên bởi tính đại diện là rất quan trọng.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ ViệtNam, ông Võ Quốc Thắng cho rằng, không nên phân biệt cơ cấu người ngoài Đảng,trong Đảng, cứ là người tài, đại diện cho dân là được và quan trọng là ngườiứng cử ĐBQH ngoài các tiêu chí đề ra cần phải có thời gian vì mỗi kỳ họp Quốchội kéo dài hơn 1 tháng, mỗi năm họp 2 lần. “Không nên tham gia nếu không làmtròn trách nhiệm người đại biểu nhân dân” – ông Thắng nhấn mạnh. Ngoài ra khôngnên cơ cấu nhiều đại biểu đang làm ở các cơ quan hành pháp. Ở mỗi địa phươngchỉ nên cơ cấu 1 đồng chí trong Thường vụ tham gia ĐBQH, để các đồng chí khác ởtỉnh điều hành công việc ở địa phương.

Nhiều đại biểu có ý kiến đảm bảo cơcấu là cần thiết, nhưng cần quan tâm hơn đến chất lượng hoạt động của ĐBQHđể đảm bảo có một Quốc hội mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới, CNH, HĐHđất nước. Muốn vậy, cần tăng cường ĐBQH chuyên trách, đại biểu có trình độ,năng lực, dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ đại biểu của dân.

Đảm bảo hài hòa cơ cấu, thành phần,số lượng, chất lượng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịchQuốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Đề án bầu cử ĐBQH khoá XIII đã được Đảng đoànQuốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp chặt chẽ với đại diện Uỷ ban Trungương MTTQ Việt Nam, các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các đoàn thể nhân dân chuẩnbị kỹ lưỡng, xây dựng từ tháng 3/2010, dựa trên kết quả tổng kết kinh nghiệmhoạt động của các khoá Quốc hội trước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá caonhững ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng cần nghiên cứu, tiếp thu và khẳngđịnh sau cuộc họp này sẽ báo cáo đầy đủ với Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốchội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến trả lời chính thức với MTTQ ViệtNam.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông ChuLưu, số lượng đại biểu Quốc hội chỉ nên giữ ở con số 500 đại biểu như các khoátrước cho dù dân số cả nước đã tăng nhiều, tính chất, mức độ công việc, vấn đềthuộc thẩm quyền của Quốc hội cần quyết định cũng có khác so với trước. Tuynhiên Quốc hội không cần nhiều về số lượng mà cần đảm bảo chất lượng, Quốc hộiphải thực sự là cơ quan tiêu biểu. Quá trình hoạt động cũng cho thấy hiệu quả,hiệu lực hoạt động của Quốc hội phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng ĐBQH trongthực thi các nhiệm vụ quan trọng của mình.

Như vậy, số lượng đại biểu cần có cơcấu hợp lý nhưng phải dựa trên tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà bỏ quên hoặc xemnhẹ tiêu chuẩn mà kết hợp rất chặt chẽ giữa cơ cấu và tiêu chuẩn để đảm bảo bầura những người thực sự tiêu biểu vào Quốc hội khoá XIII.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ đồngtình với ý kiến góp ý vào việc phân bổ số lượng đại biểu và cho rằng, để phânbổ số lượng đại biểu cho hợp lý thì quy trình lựa chọn hiệp thương là rất quantrọng, nếu không làm tốt quy trình này thì dù giới thiệu được đủ số lượng đạibiểu nhưng chất lượng cũng sẽ không đảm bảo.

Đối với ý kiến đề nghị bớt số lượng của các cơ quan tư pháp ở địa phương, PhóChủ tịch Quốc hội cho rằng: Nếu pháp luật không xuất phát từ thực tiễn, từ hoạtđộng thực tế của các cơ quan thì khi Quốc hội quyết định sẽ không đảm bảo tínhthực tế và tính khả thi của nó, vì vậy cần có một số lượng nhất định của các cơquan này tham gia.

Về tỷ lệ đại biểu ngoài Đảng, đại biểu doanh nghiệp, đại biểu nữ..., Phó Chủtịch Quốc hội cho rằng các ý kiến tham gia là rất xác đáng, tuy nhiên nếu chỉđặt ra tỷ lệ mà không có cách làm tốt thì hiệu quả cũng không cao. Về việc Việtkiều tham gia đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch cho biết sửa đổi, bổ sung Luậtlần này cũng đã đặt ra nhưng lần sửa đổi này chỉ chủ yếu liên quan đến tổ chức,thủ tục, trình tự phục vụ cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong một ngày,chưa bàn đến các vấn đề cơ bản của Luật như về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu...vì vậy đã thống nhất để sửa một cách cơ bản sau này.

Ngoài ra, trong Luật bầu cử hiệnhành quy định đại biểu Quốc hội phải dành ít nhất 1/3 thời gian để bảo đảm cáchoạt động Quốc hội trong đó có 2 kỳ họp/năm, trước và sau kỳ họp có tiếpxúc cử tri... Bà con Việt kiều chưa có đủ điều kiện về mặt thời gian, cử tricũng chưa có cơ chế giám sát hoạt động của đại biểu Việt kiều đó. Vì vậy cũngchưa đưa ra lần này mà chờ sửa đổi Hiến pháp và Luật tổ chức mới bàn được...

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽtiếp thu tất cả ý kiến phát biểu của đại biểu tại Hội nghị để báo cáo với Đảngđoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Uỷ ban Trung ương MTTQgiải quyết.

Hội nghị cũng đã nghe, thảo luận và thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượngngười của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viênđược giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XIII.

Q.S (Theo Báo Điện tử ĐCSVN)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO