Đắk Nông và mục tiêu Trung bình khá khu vực Tây Nguyên Đắk Nông và mục tiêu Trung bình khá khu vực Tây Nguyên
Tổng quan
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu trọng tâm: Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên.
Thông tin liên quan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO