Nghị quyết và cuộc sống

Sau nửa nhiệm kỳ, Đắk Nông có 7/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt nghị quyết

Lê Dung 29/11/2023 - 20:57

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đắk Nông đã đạt được những kết quả bước đầu ở nhiều chỉ tiêu chủ yếu.

ADQuảng cáo

Kinh tế - hạ tầng

(1) Bình quân giai đoạn 2021-2023, tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,19%; trong đó, khu vực 1 tăng 4,3%; khu vực 2 tăng 15,71%; khu vực 3 tăng 6,43% và khu vực 4 tăng 5,34%, đạt 95,86% Nghị quyết.

chanh-day-1(1).jpg
GRDP bình quân đầu người đến năm 2023 ước đạt 60,47 triệu đồng

GRDP bình quân đầu người đến năm 2023 ước đạt 60,47 triệu đồng, đạt 86,38% Nghị quyết.

(2) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giai đoạn 2021-2023 tăng bình quân 21,2%/năm, đạt 141,3% Nghị quyết.

(3) Thu ngân sách ước đạt 10.635 tỷ đồng, đạt 57,8% Nghị quyết. Tốc độ tăng thu bình quân đạt 14%, đạt 116,6% Nghị quyết.

(4) Về kết cấu hạ tầng, năm 2023, tỷ lệ nhựa hoá chung đường tỉnh ước đạt 70%, đạt 96% Nghị quyết. Tỷ lệ đô thị hoá ước đạt 31%, đạt 94% Nghị quyết. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99%, đạt Nghị quyết. Tỷ lệ bảo đảm nước tưới cho diện tích cần tưới ước đạt 83%, đạt 97,6% Nghị quyết.

Văn hoá, xã hội và môi trường:

(5) Lao động việc làm, giai đoạn 2021-2023, tổng số lao động được tạo việc làm ước đạt 57.285 lượt người, đạt 6,65% Nghị quyết; đào tạo nghề cho 14.676 người, đạt 73,38% Nghị quyết; 14% người lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 94,6% Nghị quyết.

(6) Giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 ước giảm 3%, đạt 150% Nghị quyết. Riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ước giảm 5% theo chuẩn nghèo 2021-2025, đạt 125% Nghị quyết.

(7) Y tế, năm 2023 ước đạt 20,2 giường bệnh/vạn dân, đạt 96% Nghị quyết; đạt 8,5 bác sỹ/vạn dân, đạt 95,5% Nghị quyết; 92,75% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đạt 97,6% Nghị quyết.

(8) Giáo dục, số trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2023 trung bình ước đạt 12 trường/năm, đạt 120% Nghị quyết.

(9) Văn hoá ước đạt 63,38% xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị theo tiêu chuẩn mới, đạt 105,6% Nghị quyết.

(10) Môi trường, tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 39%, đạt 97,5% Nghị quyết.

(11) Nông thôn mới, số xã đạt chuẩn nông thôn mới lũy kế đến hết năm 2023 ước đạt 39 xã, đạt 90,7% Nghị quyết. Bình quân mỗi xã ước đạt 16,8 tiêu chí, đạt 97,67% Nghị quyết.

Về Quốc phòng an ninh:

(12) Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch. Kiềm chế và làm giảm tội phạm, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai, đạt Nghị quyết.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

(13) Đến hết năm 2022, có 63,3% tổ chức cơ sở đảng có kết nạp đảng viên, đạt 79,12% Nghị quyết; 57,3% chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn có kết nạp đảng viên, đạt 81,85% Nghị quyết. Hàng năm, số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đều vượt Nghị quyết. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đều vượt Nghị quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau nửa nhiệm kỳ, Đắk Nông có 7/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt nghị quyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO