Có được chia dự án thành các gói thầu?

04/04/2024 17:00

Đơn vị bà Nguyễn An Dung (Vĩnh Phúc) thực hiện in 12 số bản tin/năm, mỗi tháng phát hành 1 số. Đầu mỗi quý đơn vị bà lập đề xuất, nhu cầu, dự toán, số lượng cần phát hành của mỗi quý, sau đó ra quyết định chỉ định thầu nhà in cho quý đó. Bà Dung hỏi, đơn vị bà làm như vậy có đúng với quy định không (nguồn vốn sử dụng là chi thường xuyên)?

ADQuảng cáo

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 1/1/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Đối với câu hỏi của bà Dung, việc xác định hoạt động in bản tin có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 hay không cần căn cứ quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2013.

Trường hợp hoạt động in bản tin thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013, theo Khoản 3 Điều 33 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý; người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 74 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

ADQuảng cáo

Tại Điểm k Khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu quy định một trong các hành vi bị cấm là chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật này nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Như vậy, việc phân chia dự án thành các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu do người có thẩm quyền quyết định căn cứ theo tính chất, quy mô công việc của dự án để phân chia gói thầu cho phù hợp theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, việc phân chia gói thầu phải bảo đảm tiến độ, hiệu quả của dự án và tránh gây ra tình trạng hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng hoặc không lựa chọn được nhà thầu đáp ứng được toàn bộ công việc của gói thầu.

Chinhphu.vn


ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/co-duoc-chia-du-an-thanh-cac-goi-thau-10224040409441458.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có được chia dự án thành các gói thầu?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO