Ciênr thưc tiv zix lus chor minhx cxưx nhoz qơư ntơưv Đăk Nông

Quốc Sỹ| 30/06/2022 17:27

Fông ntơưr “Tri thưc nhoz qơư ntơưv chor minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư ntơưv Đăk Nông” ntơưv tac jav Ngô Văn Lệ haz Huỳnh Ngọc Thu tưz lo NXB Đaix hocx Têz qơưs đrôngl Hồ Chí Minh phat hanhx txus fôngx zưl nhênhv.

ADQuảng cáo

Fông ntơưr chox môngl txus nênhs nhênhv chor ciênr thưc tiv zix, buv ich lus kho tangx tri thưc nhoz qơư ntơưv chor minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư ntơưv Đăk Nông. Chor tri thưc nhoz qơư lo muôx tơưv, xair zuôr, khơưs tsês haz uô trơưs hur tangs nro ntu ntêr lus đruôl, văn hoar ntơưv côngx đôngx.

ADQuảng cáo

Fông ntơưr iz făngz cêt luâns haz xâuk kangz, lo phaiz uô 4 yôngx. Yôngx 1: Cơ sơv lir luâns lus tri thưc nhoz qơư haz tangs nro thangx angr tiz nênhs ntơưv Đăk Nông. Yôngx 2: Tri thưc nhoz qơư lus hoax đôngx cinh têr ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư ntơưv Đăk Nông. Yôngx 3: Tri thưc nhoz qơư lus sinh hoax văn hoar-tsôngv langx ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv Đăk Nông. Yôngx 4: Chor hlôngr pâur, saz xangr haz tsưr ziv tuôr tsês lus tri thưc nhoz qơư ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư ntơưv Đăk Nông.

Quốc Sỹ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ciênr thưc tiv zix lus chor minhx cxưx nhoz qơư ntơưv Đăk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO