Chênhr phangx tai nanx pôngz đêx trâu cheix ntux cuz

Y Sơn| 12/05/2022 15:36

Cheix ntux cuz zuôr txus nuôr, yangr ntux ntêr zos nôngz nhôngl nhuôs zâu khênhx siz zuv môngl đang pangl đex, nav đêx, hangr đêx… chia đang, uô si, tiv zix mas nhuôs zâu thangx tsangv tsôngv box nênhs tsơưs, nhoz tuz, nhoz đêz.

ADQuảng cáo

Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv tưz lo chinhr cuênx cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư ban hanhx ntâu văn banv tơư kra, kra hâux lưv phangx, tangr tai nanx pôngz đêx ntơưv cxuô trôngx qơư, tangz sis nhuôs zâu mangl tuôs viv pôngz đêx ntơưv cxuô trôngx qơư tsinhv muôx tsi tsês.

Cheix ntux kruôr, iz cxa nhuôs zâu nhoz jos Păng Sim, xar Trường Xuân tsinhr tuôx ntơưv pangl lux chia đang đêx, uô si

ADQuảng cáo

Chia bov đamv nhuôs zâu muôx iz luz cheix ntux cuz jông, an toanx, chor cơ cuan tsưc năng cil txus, trôngx qơư tsuv cxiz chênhr đuô hâux lưv kruôz ntuôl phangx tangr tai nanx pôngz đêx. Iz făngz ntơư, chuôz zis, nênhs seiz shuôk nhuôs zâu tsuv kra, xac đinhs chor qơư khênhr hov pôngz đêx xưs li kror đêx, pangl đêx, nav đêx, hangr đêx… chia kra; tangr langx cangz, đhok bangv txưr ntơưv chor qơư muôx hangr đêx, pangl đêx chia pêx xinhv uô jông phangx tangr tai nanx pôngz đêx. 

Chinhr cuênx haz cơ cuan tsưc năng tsuv cxênhz seiz, huv six đhok bangv canhv born tơưv chor pangl, hangr đêx chia phangx, tangr tai nanx pôngz đêxpôngz đêx

Y Sơn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chênhr phangx tai nanx pôngz đêx trâu cheix ntux cuz
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO