Cán bộ, đảng viên nêu gương xây dựng lối sống mới

Hoàng Thanh| 06/07/2017 09:08

Nhiều năm qua, trong quá trình xây dựng một nền văn hóa mới, các mặt đời sống văn hóa của đất nước ta đã có nhiều biến chuyển sâu sắc. Trong việc tang, việc cưới, những hủ tục lạc hậu đã dần được khắc phục và nhiều nơi đã loại bỏ hoàn toàn.

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, thực tế cũng nảy sinh nhiều hiện tượng thiếu lành mạnh, đặc biệt là phô trương hình thức trong đám tang như rải, đốt vàng mã vô tội vạ, xây cất mồ mả quá to, cúng bái nhiều ngày quá tốn kém. Một số lễ hội gần đây đã trở nên xô bồ quá mức, với những cảnh chen lấn nhau để tranh cướp lộc, cầu tài...

Không nói đâu xa, tại thị xã Gia Nghĩa, gần đây, nhiều người dân rất bức xúc vì gia đình một cán bộ khi tổ chức đám tang cho bố đã rải tiền thật ra đường. Thậm chí, có những người quá mê tín dị đoan, làm việc gì cũng mời thầy cúng, hương khói nghi ngút. Tại địa bàn xã Quảng Thành (Gia Nghĩa), có đảng viên còn hành nghề bói toán...

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ, một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống là mê tín dị đoan. Ranh giới từ niềm tin bằng lòng thành kính đến mê tín dị đoan là một khoảng cách rất ngắn và nhiều khi rất khó phân biệt. Tất nhiên, để bài trừ những hủ tục này cần phải có thời gian. Trong đó, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên phải được đặt lên hàng đầu. Nếu đảng viên gương mẫu thực hiện và tuyên truyền cho người thân, gia đình, làng xóm, khối phố làm theo, chắc chắn sẽ bài trừ được mê tín dị đoan, những hủ tục còn tồn tại trong cuộc sống.

ADQuảng cáo

Trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới. Đời sống mới, theo Người, bao gồm cả đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống mới. Chúng có mối quan hệ gắn bó với nhau, trong đó đạo đức đóng vai trò chủ yếu. Lối sống mới là lối sống có lý tưởng, có đạo đức, văn minh, tiên tiến, kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải “sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông, trong đời sống của mọi người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc”.

Phong cách sống là cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại phải khiêm tốn, giản dị, chừng mực, ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao động, quý trọng thời gian, ít lòng ham muốn về vật chất, chức quyền, danh lợi; với người thì nhân ái, khoan dung, độ lượng, với mình thì chặt chẽ, nghiêm khắc. Phong cách làm việc là phải sửa sao cho có tác phong quần chúng, tác phong tập thể, dân chủ, tác phong khoa học.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, quá trình xây dựng lối sống mới làm cho nó dần dần trở thành thói quen ở mỗi người, thành phong tục, tập quán của cả cộng đồng trong phạm vi địa phương hay cả nước, gọi là nếp sống mới. Nếp sống mới phải kế thừa những truyền thống tốt đẹp, những thuần phong mỹ tục lâu đời của nhân dân ta. Theo Người, không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới mà chỉ bỏ những cái gì vừa cũ vừa xấu. Cái gì cũ mà không xấu thì phải sửa đổi cho hợp lý…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ, đảng viên nêu gương xây dựng lối sống mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO