6 hli hâur shông, tai nanx zos thông txu hlo 3 tiêu chir

Mai Anh| 30/06/2022 17:16

Trơưs Phongx Canhv sat zos thông (CSGT) Công an xênhr, txix hâur shông txus nuôr, tangs nro xênhr tưz muôx 26 chuôv tai nanx zos thông (TNGT) uô 17 lênhx nênhs tuôs, 15 lênhx nênhs mangl moz, poz 43 luz yêz; cxuôv hav chuôz tangv nhangx xangv yangx 439 chơưx nhiax. So li đrul cil shông 2021, chor chuôv TNGT txu 27.72%; chor nênhs tuôs txu 10,5%; chor nênhs mangl moz txu 44,4%.

ADQuảng cáo

Chia lo chor cêt cuav sâuv, lưx lươngs CSGT cxiz chênhr hâux lưv sox seiz, cxênhz seiz trâu chor six hơưv cao điêmv ntơưv chor ntu cêr phưc tax haz uô trơưs chor chuên đêx lus nôngx đôx cônx, yênhz yuôx, yêz nhangr, cxuv chei tôc đôx haz phangx tangr siz lưr yêz cxuv chei. Đơn vix tsinhv trâu saz kruôz ntuôl trâu pêx xinhv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs; krêz phim kruôz ntuôl lus uô kangz TNGT, luôx Zos thông cêr angr, phai tơx jơi, câmv nangz ATGT haz mov bov hiêmv trâu pêx xinhv. Zos li, tinhx hinhx TNGT sâuv thangx tsangv xênhr txu hlo 3 tiêu chir lus chor chuôv, chor tuôs, chor nênhs mangl moz; pangz mangx bov đamv tax tul sâuv cxuô ntu cêr.

Phongx CSGT kruôz ntuôl trâu pêx xinhv xar Hưng Bình (Đăk R’lâp) lus luôx Zos thông cêr angr

ADQuảng cáo

Phaiz ntơưr lus kruôz ntuôl luôx zos thông trâu pêx xinhv xar Thuận An (Đăk Mil)

Lưx lươngs CSGT xênhr cxênhz seiz yêz nhangr thâux xuôz jêz sâuv têz qơưs cêr 28

Mai Anh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 hli hâur shông, tai nanx zos thông txu hlo 3 tiêu chir
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO