Thành công của các đại hội tạo bầu không khí tin tưởng, phấn khởi trong lực lượng quân sự tỉnh

Lam Giang| 16/06/2020 09:33

Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng quân sự (LLQS) tỉnh hoàn thành tốt đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng viên phát huy tốt vai trò

Đến nay, 5/5 đảng bộ cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và 8/8 Đảng bộ Quân sự huyện, thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ đầu tiên của tỉnh hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở.

Đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 994 phát huy trách nhiệm biểu quyết các nội dung đại hội

Trung tá Châu Hoàng Ảnh, Trưởng Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: “Cơ quan chính trị đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo, triển khai, ban hành công văn, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, thành lập các tổ công tác trực tiếp giúp đảng ủy cơ sở chuẩn bị và tiến hành đại hội. Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện ủy, thành ủy trong chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân sự 8 huyện, thành phố, tạo thống nhất cao trước khi bước vào đại hội. Đảng bộ Trung đoàn 994 được chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ cơ sở đạt chất lượng cao”.

Qua theo dõi, chỉ đạo đại hội cho thấy, các đảng ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 sát với đặc điểm, tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ đại hội và tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, đạt kết quả tốt. Các đảng bộ cơ sở tổ chức phát động và đăng ký thi đua tới từng đảng viên, chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện, thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự cấp ủy và tổ chức tuyên truyền, trang trí khánh tiết đúng quy định, bảo đảm trang trọng, thống nhất, tiết kiệm.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Chính trị khóa IV và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Văn kiện trình đại hội, nhất là báo cáo chính trị được chuẩn bị khá tốt, trên cơ sở tiếp thu chỉ đạo của cấp trên, ý kiến tham gia của đảng viên. Các đại hội đã phát huy tốt dân chủ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên để đánh giá nghiêm túc ưu điểm, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Phần phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp khá rõ và toàn diện, sát thực tiễn cơ quan, đơn vị.

Hầu hết đảng viên dự đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của đại hội. Bình quân mỗi đại hội đảng bộ cơ sở có từ 7 đến 8 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội. Các ý kiến đều thể hiện tinh thần nghiêm túc, xây dựng, có tính đấu tranh cao.

Việc thảo luận văn kiện trình đại hội cấp trên được chỉ đạo chặt chẽ. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ với ý thức trách nhiệm cao. Nhiều ý kiến chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung đóng góp phong phú, toàn diện, có chất lượng, đồng thời đề xuất, kiến nghị với cấp trên một số biện pháp, giải pháp cụ thể.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Hậu cần khóa IV

Nhiều kinh nghiệm rút ra

Cũng theo Trung tá Châu Hoàng Ảnh, kinh nghiệm rút ra qua các đại hội đảng bộ cơ sở là nắm vững các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử cấp ủy, xem nhẹ việc thảo luận văn kiện của cấp mình và tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của cấp ủy cấp trên.

Quá trình thảo luận tại đại hội, đoàn chủ tịch cần thực sự phát huy dân chủ, chủ động gợi mở những vấn đề quan trọng và khuyến khích việc tranh luận trực tiếp tại đại hội, nhất là những vấn đề lớn, quan trọng đang còn có ý kiến khác nhau, khắc phục tình trạng thảo luận một chiều hoặc kể lể thành tích của đơn vị. Đặc biệt, phải tiếp thu những ý kiến thảo luận có chất lượng để bổ sung vào dự thảo nghị quyết đại hội và kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Các ý kiến thảo luận phải được chuẩn bị kỹ, ngắn gọn cả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, xây dựng đảng bộ, chi bộ, thể hiện rõ chính kiến, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình.

Công tác nhân sự đại hội cần được chuẩn bị dân chủ, thực hiện đầy đủ các bước, đúng nguyên tắc, quy trình, khách quan, đúng hướng dẫn của trên. Song song, cấp ủy chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng trách nhiệm chính trị cho đảng viên trong quá trình bầu cử, nhất là những nơi có vướng mắc, bất cập.

Đối với công tác nhân sự, quán triệt các văn bản, hướng dẫn của trên, các cấp ủy đã tiến hành thực hiện quy trình, đề án nhân sự chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế. Bầu cử ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên đều đúng cơ cấu, số lượng và đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Quá trình đại hội cần nắm vững nguyên tắc, thủ tục, phương pháp, cách tiến hành bầu cử, dự kiến các tình huống và cách xử lý để bầu cử đạt kết quả tốt. Ngoài ra, việc tập huấn, bồi dưỡng cho các đồng chí dự kiến tham gia ban kiểm phiếu để điều hành bầu cử đúng nguyên tắc, quy chế, quy định cũng phải được quan tâm thực hiện.

Có thể nói, thành công của các đại hội tạo nên bầu không khí tin tưởng, phấn khởi, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác chuẩn bị và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành công của các đại hội tạo bầu không khí tin tưởng, phấn khởi trong lực lượng quân sự tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO