Nghị quyết và cuộc sống

Hơn 4.100 cán bộ, đảng viên Đắk Nông được quán triệt Chỉ thị số 35 về đại hội Đảng

Linh Thư 09/07/2024 12:46

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 35).

ADQuảng cáo

Các đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự tại điểm cầu chính.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 15.644 điểm cầu trong cả nước, với hơn 1,28 triệu đảng viên tham dự.

img_9352.jpg
Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự chủ trì tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội tỉnh cùng 4.100 cán bộ, đảng viên tại 90 điểm cầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông dự hội nghị.

img_9350.jpg
Các đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Tuấn Pha, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35.

Chỉ thị số 35 định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

img_9316.jpg
Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Lãnh đạo tổ chức thảo luận thật kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, chặt chẽ, dân chủ, khoa học, khách quan, công tâm, minh bạch, trách nhiệm giải trình… Có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài…

Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền…

img_9338.jpg
Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị số 35, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên; tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 35 về chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng... cần được đẩy mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 4.100 cán bộ, đảng viên Đắk Nông được quán triệt Chỉ thị số 35 về đại hội Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO