Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sức chiến đấu của Ðảng

Hoàng Hoài thực hiện| 14/10/2022 09:19

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Báo Đắk Nông có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Đức, Phó trưởng Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy.

PV:Để nâng cao chất lượng SHCB, Đắk Nông đã triển khai những giải pháp như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Văn Đức: Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của SHCB, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm, duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, SHCB.

Đặc biệt, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng có Kết luận số 18, ngày 22/9/2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) trong tình hình mới, BTC Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 23 “Về một số nội dung nâng cao chất lượng SHCB”. Trong đó, hướng dẫn, chỉ rõ SHCB là vấn đề nguyên tắc của Đảng. Các nội dung SHCB phải được quan tâm chú trọng từ khâu chuẩn bị nội dung, chương trình, đến thời gian sinh hoạt… Chi bộ phải xây dựng lịch sinh hoạt hàng tháng đầy đủ, cụ thể, đồng thời phân công cấp ủy viên các cấp dự, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chất lượng sinh hoạt.

Đồ họa: Hoàng Hoài

PV:Qua theo dõi, kiểm tra hàng năm, ông nhận thấy chất lượng SHCB tại các tổ chức cơ sở đảng hiện nay như thế nào?

Ông Phạm Văn Đức: Qua theo dõi, kiểm tra hàng năm, có thể nhận thấy chất lượng sinh hoạt cấp ủy, SHCB hiện nay có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc. Tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, bí thư chi bộ được nâng cao, bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng ở các buổi sinh hoạt được phát huy. Cấp ủy chi bộ kịp thời cụ thể hóa chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở…

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức SHCB ở một số nơi đôi lúc chưa quyết liệt, thiếu kịp thời. Một số cấp ủy, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng SHCB.

Việc ban hành và thực hiện nghị quyết hàng tháng chưa bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở theo các quy định của Ban Bí thư. Một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ. Nội dung, chất lượng sinh hoạt chưa cao, còn đơn điệu, hình thức, thiếu tính hấp dẫn. Việc nắm tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa sâu sát, kịp thời. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) chưa được thường xuyên trong SHCB.

Ngoài ra, một số chi bộ còn có tình trạng đảng viên ít tham gia phát biểu ý kiến, nể nang trong tự phê bình và phê bình, chưa tổng hợp, tiếp thu, giải trình những ý kiến thảo luận tại buổi sinh hoạt...

PV:Để chất lượng SHCB được nâng cao, Đắk Nông sẽ tập trung vào những giải pháp gì, thưa ông?

Ông Phạm Văn Đức: Trong thời gian tới, Đắk Nông tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận, hướng dẫn của Ban Bí thư, BTC Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp về đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB.

Tỉnh tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, phân công cấp ủy viên dự, giám sát việc duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Trong đó, địa phương chú trọng phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu; đồng thời phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chấp hành nền nếp, chế độ trong SHCB.

Nội dung, hình thức sinh hoạt được đổi mới theo hướng tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề, gắn SHCB với tọa đàm, trao đổi… để tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên. Trong SHCB, bảo đảm đúng quy định, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng điều hành, tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu, chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết sau sinh hoạt. Kết quả, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, SHCB là một tiêu chí quan trọng làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ.

PV:Xin trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sức chiến đấu của Ðảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO