Lêr hôix chox blêx lus hur cxangz ntơưv nênhs Xơ Đăng

H' Mai (t.h)| 06/07/2017 14:37

Nênhs Xơ Đăng xangr mas, iz chiv kôngz, uô lo zôngx ziv, blêx pur tsêr por lênhx zos tsưr blêx puz. Thâuv sâu kôngz tangs, cxuô luz tsêr nênhs Xơ Đăng tsinhr uô nghi lêr côngv tsưr blêx haz lêr hôix chox blêx lus hur cxangz.

ADQuảng cáo

Siz pangz por vêv cxangz blêx haz chai bluô hanhx vi tuz sangz chuôz tangv ntơưv nênhs Xê Đăng lo six saz

ADQuảng cáo

Blêx sâu tangs lo chox lus hur cxangz, cxangz đêz tsêr, đêz jêx jos tangz sis tsi pôngz tsơưv tas tsi muôx nênhs jur. Hur lêr hôix, nênhs Xơ Đăng krưr par cuz nhux tưv, chuz chơưr cxuôr, mor trăngx, tuô buô, keiz chia côngv tsưr xinhz haz puz cxuô ziv nox. Tsinhr uô li tangs ziv nuôr tsuô zi u uô cê tsov cưv lêr côngv blêx lus hur cxangz. Nghi thưc côngv haz chox plis blêx uô lov jêv ntưl haz seiz hluz. Trơưs truênx thôngr, tucx changz hluô chox plis blêx lus hur cxangz lo uô. Pêx xinhv njênhk tas, trơưs chor hluô, chor ntâus chiv lơưr cêr pês têz lus đrăngs jos, tsưr blêx lus su ntơưv cxangz chia pêx xinhv jêx jos côngv uô tsâuk. Uô kangz khu tangs qơư su tar lol tsuô plis blêx hur cxangz blêx, pêx xinhv jêx jos tsov cưv nox hâuk lov jêv ntưl. Hu gâux, khoz đruôl chiêng thor cuôs kôngz lôngz shông kangz lo ntâu đuô.

H' Mai (t.h)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lêr hôix chox blêx lus hur cxangz ntơưv nênhs Xơ Đăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO