Ðắk Nông và những cái "vướng" từ chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Hồng Thoan| 23/11/2022 08:10

Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là 1 trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được triển khai tại Đắk Nông. Hiện nay, Chương trình này còn gặp một số vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

ADQuảng cáo

Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi tại Đắk Nông được triển khai với nhiều nhóm mục tiêu như: khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng DTTS và miền núi; đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội...

Đắk Nông phấn đấu giảm 5% hộ nghèo/năm tại vùng DTTS và miền núi

Thực hiện Chương trình, Đắk Nông đặt mục tiêu giảm 5% hộ nghèo/năm vùng DTTS và miền núi; đưa 7/12 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; đưa 20/40 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi tại Ðắk Nông có tổng vốn hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 1.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương, xã hội hóa hơn 100 tỷ đồng.

Qua đánh giá của UBND tỉnh, Chương trình hiện nay vẫn còn gặp một số vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai tại cơ sở. Cụ thể như đến nay, Trung ương chưa có quy định về định mức hỗ trợ đối với Dự án 1 về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất; Tiểu Dự án 3 thuộc Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế cho cộng đồng.

Đối với Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cũng gặp khó. Theo Hướng dẫn số 677 của Bộ VH-TT-DL quy định phải thực hiện quy trình 14 bước đối với mỗi dự án.

Trong đó, bước 6 và bước 8 phải trình Bộ VH-TT-DL thẩm định. Về mặt quy trình thủ tục các bước này sẽ mất rất nhiều thời gian, gây khó khăn cho địa phương trong việc phê duyệt dự án, giải ngân nguồn vốn được giao.

ADQuảng cáo

Quá trình thực hiện Dự án 9 cũng đang vướng mắc. Trong đó, Tiểu Dự án 1 về đầu tư phát triển nhóm dân tộc vẫn chưa có thông báo hoặc hướng dẫn cụ thể về thủ tục, thẩm quyền phê duyệt.

Đến nay, các bộ, ngành chức năng vẫn chưa ban hành quy định về hình thức, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và tạo sinh kế cho các dân tộc.

Đắk Nông đang đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế văn hóa vùng DTTS

Về Tiểu Dự án 1, thuộc Dự án 10 về phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng DTTS cũng còn vướng. Bởi vì hiện chưa có văn bản nào quy định, hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn, công nhận và thẩm quyền phê duyệt đối với lực lượng cốt cán.

Theo ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đắk Nông đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể đối với các khó khăn, vướng mắc trên.

Trong đó, vấn đề định mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất... tỉnh đang rất cần có hướng dẫn sớm. Bởi vì, bố trí đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số là điều mà tỉnh đang đẩy mạnh nhằm ổn định đời sống, sinh kế cho bà con vùng DTTS.

Tỉnh cũng đề nghị các bộ, ngành làm rõ hơn hai khái niệm trong đầu tư là “trùng lắp” và “lồng ghép”. Đắk Nông cho rằng, các dự án, chương trình của tỉnh sẽ không xảy ra tình trạng trùng lắp, không có việc chương trình này đầu tư trùng với chương trình kia...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ðắk Nông và những cái "vướng" từ chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO